powered by Altairis GeekCore - kalendář akcí pro vývojáře a IT profesionály

Podmínky provozu

Web GeekCore slouží jako kalendář akcí pro vývojáře a IT profesionály v ČR a SR. Má dva základní cíle:
 1. Poskytnout servis pořadatelům (zejména neziskových) akcí, seminářů a konferencí, umožnit jim oslovit českou Dev & IT komunitu a (volitelně) využívat místní registrační systém pro organizační zázemí.
 2. Informovat uživatele o akcích, které se konají v jejich blízkosti, a které by je mohly zajímat.
V zájmu naplnění těchto cílů stanovuje provozovatel systému (společnost Altairis) základní obecná pravidla. Nejsou vytesaná do kamene a pokud si myslíte, že by se měla změnit nebo upravit, je možné se dohodnout - kontaktujte správce systému.

Pravidla pro zadávání akcí

 1. Lze zadávat pouze akce, které jsou většinou svého zaměření odborné, nikoliv marketingové prezentace.
 2. Název a popis akce musí výstižně popisovat její obsah. Nesmí se jednat pouze o odkaz na externí stránky. Ten je samozřejmě povolen, ale základní informace o rozsahu alespoň jednoho odstavce musejí být zadané do systému GeekCore.
 3. Formátování textu musí odpovídat běžným typografickým zvyklostem. Není povoleno používat pouze velká písmena, nadměrné množství vykřičníků apod.
 4. Pokud je registrace prováděna mimo systém GeekCore, musí popis akce obsahovat odkaz na registrační stránku, tj. přímo na stránku, kde lze zahájit proces registrace, nejen na titulní stránku organizátora apod.
 5. E-mailové pozvánky na akce se rozesílají jednotlivě a okamžitě po zadání akce. Není tedy povoleno zadávat akce hromadně, v těsném sledu za sebou, protože to vede ke zbytečnému obtěžování uživatelů. Akce zadávejte průběžně. Výjimky je možné dohodnout a technologicky zajistit předem se správcem systému.
 6. Na použití systému GeekCore.cz není právní nárok. Provozovatel systému si vyhrazuje právo jakoukoliv akci odstranit, zablokovat uživateli možnost zadávat nové akce či použít jakákoliv jiná technická a organizační opatření, a to i bez udání důvodu.

Speciální pravidla pro zadávání akcí se vstupným

 1. Zadávání akcí, na něž se platí vstupné, je placená služba, která se kromě výše uvedených řídí dalšími pravidly.
 2. Akce zadávané tímto způsobem by měly být nějakým způsobem jedinečné či výjimečné. Není žádoucí zaplnit kalendář běžnými kurzy apod., protože pak ztratí pro uživatele svou informační hodnotu. Pokud si nejste jisti, konzultujte svůj záměr předem se správcem.
 3. Chcete-li zadávat akce se vstupným, musí být tato funkce vašemu uživatelskému účtu zvlášť povolena. Pokud máte zájem, kontaktujte správce, sdělte mu své uživatelské jméno v systému a potvrďte, že souhlasíte s těmito pravidly.
 4. Částka zadávaná jako vstupné musí být dostupná každému uživateli systému GeekCore. Nesmí být omezena například věkem, statusem studenta nebo časem registrace. Může být podmíněna zadáním speciálního kódu nebo podobným způsobem, zajišťujícím zvláštní slevu uživatelům portálu GeekCore.cz.
 5. Poplatek za zveřejnění akce s placeným vstupem se rovná výšce vstupeného pro jednoho uživatele, podle předchozího bodu, nejméně však 200 Kč. Na zaplacení poplatku vám bude společností Altairis, s. r. o. vystavena řádná faktura vždy jednou měsíčně.