powered by Altairis GeekCore - kalendář akcí pro vývojáře a IT profesionály

Úvod do XSL/XSLT, jazyk XPath

Datum a čas: přidat do kalendářepřidat do kalendáře pondělí 4. června 2007, 18:00 - 20:00
Místo: Praha - Microsoft
Organizátor: Michal Altair Valášek- Altairis
XML je jedno z oblíbených buzz-words poslední doby. Jedná se ovšem také o navýsost užitečný formát pro přenos počítače čitelných informací. Většina novějších technologií XML nějakým způsobem využívá.

Velkou výhodou (správně použitého) XML jako formátu je jeho univerzální použitelnost napříč různými platformami. Data v XML je možné vytvářet a zpracovávat na všech myslitelných platformách a ve většině existujících jazyků. I semináře, na které vás zvu, jsou technologicky neutrální, budu se zabývat nezávislými standardy, které je možné zpracovávat pomocí libovolné technologie. Mohou vám tedy být k užitku i v případě, že pro vývoj nepoužíváte platormu .NET, ale třeba PHP na Un*xu.

V této přednášce se zaměříme na XSL (eXtensible Stylesheet Language) a XSL transformace. Jedná se o způsob, jak pomocí šablon (XSL stylesheets) automaticky převést XML do jiného formátu. Typicky například jiného XML nebo HTML, ale výstupem může být v podstatě cokoliv.

Druhým, souvisejícím, tématem bude jazyk XPath - XML dotazovací jazyk, který XSL transformace (ale nejenom ony) využívají.

Obecná idea konverze formátů, představení XSL a XSL transformací Dotazovací jazyk XPath: příkazy (elementy), funkce... XSL proměnné, transform arguments Rekurzivní šablony a všeliké jiné různé Provádění transformací na straně WWW klienta (browseru)

Tento text by automaticky zkonvertován z HTML a nemusí obsahovat správné formátování. V případě nejasností prosím kontaktujte organizátora akce.

Místo konání: Praha - Microsoft

Vyskočilova 1561/4a, 140 00 Praha 4

POZOR, Microsoft se od října 2015 přestěhoval!

Stále sídlí v BB Centru, ovšem nikoliv v budově Alpha, ale v budově Delta. Ta se nachází přibližně 200 m na východ od původního sídla.

Celkem je registrováno 91 účastníků.

Gravatar Stanislav Basovnik
angwinangwin
Gravatar Tomáš Šmíd
atomtsatomts
Gravatar Berger
bergerberger
Gravatar BkW
bkwbkw
Gravatar Bubla
bublabubla
Gravatar Daniel Císař
cdpagecdpage
Gravatar Boris Lehečka
daliborisdaliboris
Gravatar David Nohejl
davidnohejldavidnohejl
Gravatar David Vilimek
davidvilimekdavidvilimek
Gravatar Dušan Tkáč
dtkacdtkac
Gravatar Faltyn
faltynfaltyn
Gravatar Petr Carda
genesisgenesis
Gravatar M. Hakl
haklhakl
Gravatar Hana Horová
hanahhanah
Gravatar hubacek
hubacekhubacek
Gravatar Ivan Pagáč
ipagacipagac
Gravatar Ipeople
ipeopleipeople
Gravatar Jan Kolář
jankolarjankolar
Gravatar Jan Horný
jannyjanny
Gravatar Jan Středa
janstredajanstreda
Gravatar Jan Bednář
jbednarjbednar
Gravatar Jan Dočekal
jdocekaljdocekal
Gravatar Jirkamachy
jirkamachyjirkamachy
Gravatar Jjarda
jjardajjarda
Gravatar Jirka Novák
jnovakjnovak
Gravatar Jan Vandrovec
jvandjvand
Gravatar Pavel Růžička
kexik_whitekexik_white
Gravatar David Kisza
kiszadkiszad
Gravatar Knoppy
knoppyknoppy
Gravatar Zbyněk Kojecký
kojeckykojecky
Gravatar Petr Kohoutek
kokrkokr
Gravatar Roman Pavlištík
kremilek10kremilek10
Gravatar Jakub Krynsky
krynskykrynsky
Gravatar Jiří Kula
kulismlkulisml
Gravatar Ladislav Stárek
ladastladast
Gravatar Pavel Soukup
lemrouchlemrouch
Gravatar Pavel Lstiburek
lstibureklstiburek
Gravatar Luboš Hladík
luboshladikluboshladik
Gravatar Malda
maldamalda
Gravatar marobi
marobimarobi
Gravatar Martin Koníček
martinkonicekmartinkonicek
Gravatar Marty99
marty99marty99
Gravatar Maseks
maseksmaseks
Gravatar Jiří Matějka
matejkamatejka
Gravatar Michael
michaelmichael
Gravatar Michal Till
michaltillmichaltill
Gravatar Miki
mikimiki
Gravatar Milan Vejmola
milanvejmolamilanvejmola
Gravatar Milan Záň
milanzanmilanzan
Gravatar Matej Kováč
mkovacmkovac
Gravatar Petr Novek
mrpetanmrpetan
Gravatar Michaela Judasová
myshmysh
Gravatar Pajus
pajuspajus
Gravatar Pavol Ňachaj
paliopalio
Gravatar Roman Pangel
pangipangi
Gravatar Pavel Slavetinsky
pavelslavetinskypavelslavetinsky
Gravatar pavel tomes
paveltomespaveltomes
Gravatar Petr Musil
petanmaxpetanmax
Gravatar Petrmarsik
petrmarsikpetrmarsik
Gravatar Petr Šebesta
petrsebestapetrsebesta
Gravatar Petr Hanzal
phanzalphanzal
Gravatar Marek Pitřinec
pitrinecpitrinec
Gravatar Petr Balat
pmaximpmaxim
Gravatar Alois Mrázek
polluxpollux
Gravatar Petr Pražák
prazakpprazakp
Gravatar Aleš Radikovský
radikradik
Gravatar Rastislav Matis
rastislavmatisrastislavmatis
Gravatar Klobouk
redbullredbull
Gravatar Robet Básti
robertbastirobertbasti
Gravatar Milos Doubek
rohulicerohulice
Gravatar Roman Dircenkov
romaroma
Gravatar Ondřej Šmucr
smucrosmucro
Gravatar Sosna Tomas
sosnatomassosnatomas
Gravatar Ondrej Bach
spudspud
Gravatar Libor Václavík
spursspurs
Gravatar Vacek Jan
suwecosuweco
Gravatar Štěpán Vacek
svaceksvacek
Gravatar Tomáš Hanke
thankethanke
Gravatar Tomáš Janovský
tjanovskytjanovsky
Gravatar Tomáš Jantač
tjantactjantac
Gravatar Ing. Charvát
tmontmon
Gravatar Tomáš Mareda
tomasmtomasm
Gravatar Vkulhavy
vkulhavyvkulhavy
Gravatar Vladimír Váňa
vladvanavladvana
Gravatar Volkman
volkmanvolkman
Gravatar Martin Malý
wraptorwraptor
Gravatar Petr Böhm
yeseteryeseter
Gravatar Zdeněk Čejka
zdendacejkazdendacejka
Gravatar Zdenekpetrik
zdenekpetrikzdenekpetrik
Gravatar Zdeneks
zdenekszdeneks
Gravatar Milos Sontak
zommzomm