powered by Altairis GeekCore - kalendář akcí pro vývojáře a IT profesionály

XML v teorii a praxi

Datum a čas: přidat do kalendářepřidat do kalendáře pondělí 28. května 2007, 18:00 - 20:00
Místo: Praha - Microsoft
Organizátor: Michal Altair Valášek- Altairis
XML je jedno z oblíbených buzz-words poslední doby. Jedná se ovšem také o navýsost užitečný formát pro přenos počítače čitelných informací. Většina novějších technologií XML nějakým způsobem využívá.

Velkou výhodou (správně použitého) XML jako formátu je jeho univerzální použitelnost napříč různými platformami. Data v XML je možné vytvářet a zpracovávat na všech myslitelných platformách a ve většině existujících jazyků. I semináře, na které vás zvu, jsou technologicky neutrální, budu se zabývat nezávislými standardy, které je možné zpracovávat pomocí libovolné technologie. Mohou vám tedy být k užitku i v případě, že pro vývoj nepoužíváte platormu .NET, ale třeba PHP na Un*xu.

V první přednášce se budeme zabývat jazykem XML (eXtensible Markup Language) jako takovým a možnostmi jeho použití.

Syntaktická pravidla jazyka XML, odlišnosti od HTML, význam a použití URL co nikam nevedou: namespaces, jejich význam Formální popis struktury dokumentu pomocí DOCTYPE a XML Schémat Modifikace a rozšiřování stávajících formátů pomocí vlastních namespaces XML over HTTP: nenápadné představení webových služeb, SOAP a XML-RPC Obvyklé použití, obvyklé standardy

Tento text by automaticky zkonvertován z HTML a nemusí obsahovat správné formátování. V případě nejasností prosím kontaktujte organizátora akce.

Místo konání: Praha - Microsoft

Vyskočilova 1561/4a, 140 00 Praha 4

POZOR, Microsoft se od října 2015 přestěhoval!

Stále sídlí v BB Centru, ovšem nikoliv v budově Alpha, ale v budově Delta. Ta se nachází přibližně 200 m na východ od původního sídla.

Celkem je registrováno 86 účastníků.

Gravatar Arci
arciarci
Gravatar Berger
bergerberger
Gravatar BkW
bkwbkw
Gravatar Dusan Brodani
brodanidbrodanid
Gravatar Bubla
bublabubla
Gravatar Daniel Císař
cdpagecdpage
Gravatar Boris Lehečka
daliborisdaliboris
Gravatar David Nohejl
davidnohejldavidnohejl
Gravatar Faltyn
faltynfaltyn
Gravatar fsokolovsky
fsokolovskyfsokolovsky
Gravatar Petr Carda
genesisgenesis
Gravatar M. Hakl
haklhakl
Gravatar Hana Horová
hanahhanah
Gravatar hubacek
hubacekhubacek
Gravatar Ivan Pagáč
ipagacipagac
Gravatar Jan Kukan
jankukanjankukan
Gravatar Jan Horný
jannyjanny
Gravatar Jan Středa
janstredajanstreda
Gravatar Jan Bednář
jbednarjbednar
Gravatar Jan Smrčka
jeanjean
Gravatar Jiří Novák
jirinovakjirinovak
Gravatar Jirkamachy
jirkamachyjirkamachy
Gravatar Jjarda
jjardajjarda
Gravatar Jkubatova
jkubatovajkubatova
Gravatar Jnf
jnfjnf
Gravatar Jiří Nouza
jnouzajnouza
Gravatar Jirka Novák
jnovakjnovak
Gravatar Jan Vandrovec
jvandjvand
Gravatar Pavel Růžička
kexik_whitekexik_white
Gravatar Knoppy
knoppyknoppy
Gravatar Petr Kohoutek
kokrkokr
Gravatar Roman Pavlištík
kremilek10kremilek10
Gravatar Jakub Krynsky
krynskykrynsky
Gravatar Ladislav Stárek
ladastladast
Gravatar Pavel Lstiburek
lstibureklstiburek
Gravatar Luboš Hladík
luboshladikluboshladik
Gravatar Martin Čerňanský
macermacer
Gravatar Malda
maldamalda
Gravatar Martin Koníček
martinkonicekmartinkonicek
Gravatar Martin Zumr
martinzumrmartinzumr
Gravatar Marty99
marty99marty99
Gravatar Maseks
maseksmaseks
Gravatar Michal Till
michaltillmichaltill
Gravatar Tomáš Navara
michnovkamichnovka
Gravatar Milan Vejmola
milanvejmolamilanvejmola
Gravatar Milan Záň
milanzanmilanzan
Gravatar Miroslav Zajíc
miroslavzajicmiroslavzajic
Gravatar Martin Prokeš
mprokesmprokes
Gravatar Michaela Judasová
myshmysh
Gravatar Kobli
ochrancezkochrancezk
Gravatar Miroslav Otáhal
otahalmotahalm
Gravatar Pavel Slavetinsky
pavelslavetinskypavelslavetinsky
Gravatar Petr Musil
petanmaxpetanmax
Gravatar Petr Bicek
petrbicekpetrbicek
Gravatar Petrmarsik
petrmarsikpetrmarsik
Gravatar Marek Pitřinec
pitrinecpitrinec
Gravatar Petr Balat
pmaximpmaxim
Gravatar Alois Mrázek
polluxpollux
Gravatar Prášil Gustav
prasilprasil
Gravatar Aleš Radikovský
radikradik
Gravatar Rastislav Matis
rastislavmatisrastislavmatis
Gravatar Klobouk
redbullredbull
Gravatar Robet Básti
robertbastirobertbasti
Gravatar Roman Dircenkov
romaroma
Gravatar Roman Smíšek
romanroman
Gravatar Vladimír Šiman
simanvsimanv
Gravatar Ondřej Šmucr
smucrosmucro
Gravatar Sosna Tomas
sosnatomassosnatomas
Gravatar Ondrej Bach
spudspud
Gravatar Libor Václavík
spursspurs
Gravatar Petr Střihavka
strihavkastrihavka
Gravatar Vacek Jan
suwecosuweco
Gravatar Štěpán Vacek
svaceksvacek
Gravatar Tomáš Cajthaml
tcajthamtcajtham
Gravatar Tomáš Jantač
tjantactjantac
Gravatar Tomáš Mareda
tomasmtomasm
Gravatar Tomáš Ullrich
tomutomu
Gravatar Vladimír Váňa
vladvanavladvana
Gravatar Daniel Vojvoda
vojvodavojvoda
Gravatar Volkman
volkmanvolkman
Gravatar Tomáš Khűr
woodariuswoodarius
Gravatar Petr Böhm
yeseteryeseter
Gravatar Zbynek
zbynekzbynek
Gravatar Zdeněk Čejka
zdendacejkazdendacejka
Gravatar Zdenekpetrik
zdenekpetrikzdenekpetrik
Gravatar Milos Sontak
zommzomm