powered by Altairis GeekCore - kalendář akcí pro vývojáře a IT profesionály

Na vlnách Powershellu do nekonečna a ještě dál

Datum a čas: přidat do kalendářepřidat do kalendáře čtvrtek 28. listopadu 2019, 17:30 - 21:00
Místo: Praha - Microsoft
Organizátor: Miroslav Zajíc- WUG Praha
Cílem přednášky bude ukázat, jak se vypořádat s duplikací funkcí a proměnných v Powershell skriptech, automatizací distribuce obsahu na klienty v AD, absencí kontroly skriptů před nasazením do produkčního prostředí, zálohováním, auditováním, formátováním kódu atd.
A to za pomoci centrálního CI/CD Git repozitáře, který zároveň poslouží jako jediný zdroj veškerého (nejen) Powershell obsahu pro klienty v AD. Výsledkem, tak bude plně automatizované prostředí, kde jedinou manuální činností, bude psaní kódu.

Řešení je navrženo tak, aby bylo co nejjednodušší na použití bez nutnosti hlubších znalostí GITu a zároveň co nejvíc blbuvzdorné :)
Použité nástroje: GIT, GIT Hooks, Powershell, Visual Studio Code a jedna GPO.

Výstupem přednášky bude také step-by-step návod pro zprovoznění ve vašem prostředí včetně odkazu na repozitář s potřebnými daty.

Osnova
  • Motivace
o opakování stejných funkcí a proměnných v různých skriptech (složitá udržitelnost),
o absence kontroly před nasazením skriptů do ostrého provozu (syntax, best practice, formátování, …),
o absence verzování a zálohování,
o absence centrální distribuce skriptů na servery,
o každý správce má „svoje“ funkce (složité sdílení know how mezi kolegy),
o skripty a moduly jsou rozprostřeny na různých místech v prostředí (různé verze, nepřehlednost, komplikované zálohování, …)
  • Představení řešení v podobě CI/CD GIT repozitáře
  • Představení jednotlivých komponent repozitáře, jejich účelu, motivace pro jejich použití + use case
o Visual Studio Code (jednotné vývojové prostředí, auto-formátování kódu, snippets, GUI pro GIT, TODOs)
o GIT Hooks (automatizace kontrol a distribuce)
o Powershell skripty (kontrola syntaxe a kompatibility, AST pro kontroly obsahu, automatické generování Powershell modulů z ps1 skriptů, distribuce obsahu, code signing, ...)
  • Praktické ukázky
o distribuce obsahu pouze na vybrané stroje
o distribuce globálního Powershell profilu
o distribuce konfiguračních dat pro IIS / SCCM / MDT / ...
o distribuce nových funkcí a modulů na klienty v AD
o ...

Přednášející: Ondrej Šebela

Ne přednášku se registrujte na stránkách WUG.

Místo konání: Praha - Microsoft

Vyskočilova 1561/4a, 140 00 Praha 4

POZOR, Microsoft se od října 2015 přestěhoval!

Stále sídlí v BB Centru, ovšem nikoliv v budově Alpha, ale v budově Delta. Ta se nachází přibližně 200 m na východ od původního sídla.