powered by Altairis GeekCore - kalendář akcí pro vývojáře a IT profesionály

Nechme dřinu strojům! Automatické generování UI v ASP.NET MVC

Datum a čas: přidat do kalendářepřidat do kalendáře čtvrtek 2. července 2015, 18:00 - 20:00
Místo: Praha - Microsoft
Organizátor: Michal Altair Valášek- Altairis
  • Pozor, změna termínu konání akce **

Nechť za nás pracují stroje! Proč trápit programátora nutností ručně vytvářet uživatelské rozhraní, když většinu typických formulářů může vygenerovat počítač přímo sám?

Jednou z nejsilnějších stránek ASP.NET MVC je právě schopnost generovat (polo)automaticky uživatelské rozhraní na základě modelů, má na to dokonce dva nezávislé mechanismy. Na této přednášce si ukážeme, jak je využívat, upravit k obrazu svému a jak je kombinovat se statickým vytvářením rozhraní ve chvíli, kdy už automatika nestačí.

Místo konání: Praha - Microsoft

Vyskočilova 1561/4a, 140 00 Praha 4

POZOR, Microsoft se od října 2015 přestěhoval!

Stále sídlí v BB Centru, ovšem nikoliv v budově Alpha, ale v budově Delta. Ta se nachází přibližně 200 m na východ od původního sídla.

Celkem je registrováno 63 účastníků.

Gravatar alesdvorak.cz
alesdvorak.czalesdvorak.cz
Gravatar Miroslav Beránek
beranekmberanekm
Gravatar Berger
bergerberger
Gravatar Ondřej Brynda
brondrabrondra
Gravatar Bubla
bublabubla
Gravatar Jan Čermák
cermak-jancermak-jan
Gravatar Dusan Pevny
dusanpevnydusanpevny
Gravatar future
futurefuture
Gravatar Martin
chokechoke
Gravatar Imad Al Homsi
imadalhomsiimadalhomsi
Gravatar Tomáš Petrák
ingpepaingpepa
Gravatar JanV
janvjanv
Gravatar Jindřich Šváb
jindrich.svabjindrich.svab
Gravatar Jiří Semecký
jiri.semeckyjiri.semecky
Gravatar Jiri Mrkvicka
jirimjirim
Gravatar Jirka Novák
jnovakjnovak
Gravatar Jozef Smižanský
josmizanjosmizan
Gravatar Jiri Strachota
jstrachotajstrachota
Gravatar Jan Veleta
jveletajveleta
Gravatar K. Škodová
klara_skodovaklara_skodova
Gravatar Leoš Dobiáš
leosleosleosleos
Gravatar Pavel Lstiburek
lstibureklstiburek
Gravatar lu2
lu2lu2
Gravatar lukas.komarek
lukas.komareklukas.komarek
Gravatar Schneider Martin
martin_schneidermartin_schneider
Gravatar Martin Kouďa
martinkkmartinkk
Gravatar Martin Teplický
matemate
Gravatar Matyáš Richter
matymaty
Gravatar Milan Bastl
mbastlmbastl
Gravatar Miloslav Buštík
mbustikmbustik
Gravatar Michal Čermák
mcermakmcermak
Gravatar Michal Penkala
mightymighty
Gravatar Michael Gračko
michaelgrackomichaelgracko
Gravatar Marián Mistrík
mistrikmistrik
Gravatar Jiri Novak
motyl23motyl23
Gravatar Jan Muzik
muzikjmuzikj
Gravatar Kirill Elizarov
nieeiqubsnieeiqubs
Gravatar Ondrej Rousek
ondreyondrey
Gravatar PaNika
panikapanika
Gravatar BetaIQ
pbetaiqpbetaiq
Gravatar Petr Musil
petanmaxpetanmax
Gravatar PetrSkvaril
petrskvarilpetrskvaril
Gravatar Milan Prikner
priknerprikner
Gravatar Petr Pšeničný
psenicnypsenicny
Gravatar Klobouk
redbullredbull
Gravatar Jarda Starý
stiffoldstiffold
Gravatar Štindl Jan
stindljanstindljan
Gravatar Svěchota
svechsvech
Gravatar Michal Pešta
svensksvensk
Gravatar t0mas
t0mast0mas
Gravatar Tomáš Čeleda
tomasceledatomasceleda
Gravatar Travnicek
travnicektravnicek
Gravatar Ivan Tomčo
ujoivoujoivo
Gravatar Vevac
vevacvevac
Gravatar Vojtěch Kolenčík
vkolencikvkolencik
Gravatar Vladimír Novotný
vnovotnyvnovotny
Gravatar Vondra
vodpikvodpik
Gravatar Vladimír Vančický
volandvoland
Gravatar Vlastimil Poděbradský
vpodebradskyvpodebradsky
Gravatar Yipp
yippyipp
Gravatar RadoZ
zapozapo
Gravatar Bohumír Pospíšil
zhulenykunzhulenykun
Gravatar Jakub Žitný
zitny.jakubzitny.jakub