powered by Altairis GeekCore - kalendář akcí pro vývojáře a IT profesionály

Jemný úvod do ORM a ADO.NET Entity Frameworku

Datum a čas: přidat do kalendářepřidat do kalendáře pondělí 17. března 2014, 18:00 - 20:00
Místo: Praha - Microsoft
Organizátor: Michal Altair Valášek- Altairis / GeekCore
Jakým způsobem přistupujete do databáze? Je váš kód plný objektů typu SqlConnection a SqlCommand?

Object-Relational Mappery (ORM) vám umožňují automatizovat spoustu rutinních úkonů při práci s databází. Automaticky vytvoří objektovou strukturu, která vám umožní strongly-typed přístup do databáze, včetně intellisense a validace při kompilaci.

V průběhu tohoto semináře probereme následující témata:
  • Co to vlastně je ten O/R mapper a proč se to nemaže na chleba
  • ADO.NET Entity Framework jako nejpopulárnější ORM pro .NET
  • Přístup Database First a Model First
  • Přístup Code First
  • Code First Migrations

Pro porozumění ORM a EF je nezbytné, abyste rozuměli pokročilejším konstrukcím v C#, jako jsou lambda expressions, extension methods a další. Jim je věnován seminář Jemný úvod do pokročilejších C# konstrukcí: Extension methods, lambda expressions a LINQ, který se koná o dva rýdny dříve.

Místo konání: Praha - Microsoft

Vyskočilova 1561/4a, 140 00 Praha 4

POZOR, Microsoft se od října 2015 přestěhoval!

Stále sídlí v BB Centru, ovšem nikoliv v budově Alpha, ale v budově Delta. Ta se nachází přibližně 200 m na východ od původního sídla.

Celkem je registrováno 111 účastníků.

Gravatar alesdvorak.cz
alesdvorak.czalesdvorak.cz
Gravatar Dalibor
araymaraym
Gravatar Reichlova
areichlovaareichlova
Gravatar b.z.
baumezdebaumezde
Gravatar Martin Beke
bekembekem
Gravatar Miroslav Beránek
beranekmberanekm
Gravatar Berger
bergerberger
Gravatar Marek
bindigbindig
Gravatar Michal Červenka
cervmicervmi
Gravatar DanaD
danaddanad
Gravatar Daniel Matteoni
daniel.matteonidaniel.matteoni
Gravatar Daniel Dusek
danieldusekdanieldusek
Gravatar Jakub Dražan
drazajakdrazajak
Gravatar Jiří Knap
elidarionelidarion
Gravatar Emil
emcaremcar
Gravatar espial
espialespial
Gravatar František Zajíček
frantisek.zajicekfrantisek.zajicek
Gravatar future
futurefuture
Gravatar Piotr Grodzicki
grodzickigrodzicki
Gravatar Jan Hampl
hampljanhampljan
Gravatar Tomáš Petrák
ingpepaingpepa
Gravatar Ivan Pagáč
ipagacipagac
Gravatar Ivan Strup
is1is1
Gravatar Irena Tvrdíková
itvrdikovaitvrdikova
Gravatar Jan Sklenář
jansklenarjansklenar
Gravatar jasper
jasperjasper
Gravatar Jindra
jindrich.samecjindrich.samec
Gravatar Jiří Semecký
jiri.semeckyjiri.semecky
Gravatar JMatejovic
jmatjmat
Gravatar Jirka Novák
jnovakjnovak
Gravatar Jiri Strachota
jstrachotajstrachota
Gravatar keindl
keindlkeindl
Gravatar Kateřina
kjuchelkovakjuchelkova
Gravatar K. Škodová
klara_skodovaklara_skodova
Gravatar Knihovnik
knihovnikknihovnik
Gravatar Stanislav Konečný
konecnyskonecnys
Gravatar Aleš Kubátko
kubatkokubatko
Gravatar Pepa Kulička
kulickakulicka
Gravatar Ondrej
kunco1kunco1
Gravatar Michal Kutil
kutilmkutilm
Gravatar Ľubor Horkavý
lhorkavylhorkavy
Gravatar David Mika
liskanet99liskanet99
Gravatar Pavel Lstiburek
lstibureklstiburek
Gravatar lu2
lu2lu2
Gravatar Luběna
lubenalubena
Gravatar Tomáš Mareček
marecekmarecek
Gravatar Martin Šulc
martinmartin
Gravatar Martin
martin.bartusmartin.bartus
Gravatar Schneider Martin
martin_schneidermartin_schneider
Gravatar Martin Kouďa
martinkkmartinkk
Gravatar Martin Skřenek
martinskmartinsk
Gravatar Martin Skácel
martinskacelmartinskacel
Gravatar mates
matesmates
Gravatar Milan Bastl
mbastlmbastl
Gravatar Michael Gračko
michaelgrackomichaelgracko
Gravatar Michal
michalzemekmichalzemek
Gravatar Tomáš Miškovský
miki_fenomenmiki_fenomen
Gravatar Milan
milanpetrasekmilanpetrasek
Gravatar Milan Vejmola
milanvejmolamilanvejmola
Gravatar Milan Egydy
milasmilas
Gravatar Miroslav Zajíc
miroslavzajicmiroslavzajic
Gravatar Marián Mistrík
mistrikmistrik
Gravatar mmencl
mmenclmmencl
Gravatar Petr Abraham
mozzymozzy
Gravatar Ondra Burišin
mrandrewmrandrew
Gravatar Miroslav Zahradka
mzahradkamzahradka
Gravatar Jiří Horálek
n00byn00by
Gravatar Filip Němeček
nemecek_fnemecek_f
Gravatar Neity
o.piskoto.piskot
Gravatar Olda Gremlica
oldagroldagr
Gravatar Ondřej Väter
ovaterovater
Gravatar MarekP
pavelekmarekpavelekmarek
Gravatar Petr Baroš
pbarospbaros
Gravatar Petr
peetdpeetd
Gravatar Jindřich Pech
pechjpechj
Gravatar Petrmrzena
petrmrzenapetrmrzena
Gravatar PetrSkvaril
petrskvarilpetrskvaril
Gravatar Pavel Gulasi
pgulasipgulasi
Gravatar Martin Pilný
pilnymartinpilnymartin
Gravatar PP
piskacpiskac
Gravatar Marek Pitřinec
pitrinecpitrinec
Gravatar Michal Propílek
propaspropas
Gravatar Petr Pšeničný
psenicnypsenicny
Gravatar Klobouk
redbullredbull
Gravatar rumburak1
rumburak1rumburak1
Gravatar Leoš Ševčík
sevciklsevcikl
Gravatar Radim Sieber
sibsib
Gravatar Petr Smítka
smitkapetrsmitkapetr
Gravatar Antonín
snoweesnowee
Gravatar Miloslav Špecián
specianspecian
Gravatar Pavel Stádník
stadnikstadnik
Gravatar Jarda Starý
stiffoldstiffold
Gravatar Vacek Jan
suwecosuweco
Gravatar Svěchota
svechsvech
Gravatar Martin Svoboda
svobodmasvobodma
Gravatar t0mas
t0mast0mas
Gravatar Tomáš Wagner
tomas.wagnertomas.wagner
Gravatar Jiří Peloušek
travartravar
Gravatar Travnicek
travnicektravnicek
Gravatar Ivan Tomčo
ujoivoujoivo
Gravatar Vevac
vevacvevac
Gravatar Vondra
vodpikvodpik
Gravatar Vojta Moravec
vojtech.moravecvojtech.moravec
Gravatar Vlastimil Poděbradský
vpodebradskyvpodebradsky
Gravatar Weczerek
weczerekweczerek
Gravatar Martin Malý
wraptorwraptor
Gravatar Yipp
yippyipp
Gravatar Zbyněk Šimek
zb.simek1zb.simek1
Gravatar Bohumír Pospíšil
zhulenykunzhulenykun
Gravatar Jakub Žitný
zitny.jakubzitny.jakub
Gravatar Zdeněk Kulovaný
zkulzkul