powered by Altairis GeekCore - kalendář akcí pro vývojáře a IT profesionály

Cross-Site Request Forgery (CSRF) a obrana proti němu v ASP.NET aplikacích

Datum a čas: přidat do kalendářepřidat do kalendáře čtvrtek 28. listopadu 2013, 18:00 - 20:00
Místo: Praha - Microsoft
Organizátor: Michal Altair Valášek- Altairis / GeekCore
Cross-site Request Forgery (CSRF) je typ útoku na webové aplikace, který využívá možnosti podvržení HTTP požadavku pod identitou dlouhodobě přihlášeného, resp. neodhlášeného uživatele.

Ukážeme si, jak CSRF funguje a jak se proti němu dá bránit v ASP.NET aplikací, pomocí vestavěných technik i pomocí speciálního modulu CSRFence.

Vstup na akci je zdarma, je podmíněn toliko předchozí registrací na tomto webu.

Místo konání: Praha - Microsoft

Vyskočilova 1561/4a, 140 00 Praha 4

POZOR, Microsoft se od října 2015 přestěhoval!

Stále sídlí v BB Centru, ovšem nikoliv v budově Alpha, ale v budově Delta. Ta se nachází přibližně 200 m na východ od původního sídla.

Celkem je registrováno 39 účastníků.

Gravatar Miroslav Beránek
beranekmberanekm
Gravatar BkW
bkwbkw
Gravatar Martin Boháč
bohaccbohacc
Gravatar Michal Štěpánek
buckthebugbuckthebug
Gravatar Josef Novák
developer.czdeveloper.cz
Gravatar espial
espialespial
Gravatar Jan Hampl
hampljanhampljan
Gravatar Jan Sklenář
jansklenarjansklenar
Gravatar Jan Holan
jholanjholan
Gravatar Jirkamachy
jirkamachyjirkamachy
Gravatar Jirka Novák
jnovakjnovak
Gravatar Stanislav Konečný
konecnyskonecnys
Gravatar lu2
lu2lu2
Gravatar Luběna
lubenalubena
Gravatar Lukáš Vacek
lukasvaceklukasvacek
Gravatar Martin Šulc
martinmartin
Gravatar Schneider Martin
martin_schneidermartin_schneider
Gravatar Marián Mistrík
mistrikmistrik
Gravatar Jan Mladý
mladymlady
Gravatar mmencl
mmenclmmencl
Gravatar Ondra Burišin
mrandrewmrandrew
Gravatar Michaela Judasová
myshmysh
Gravatar Filip Pergler
perglerpergler
Gravatar Jan Pospíšil
pospapospa
Gravatar Leoš Ševčík
sevciklsevcikl
Gravatar Radim Sieber
sibsib
Gravatar Pavel Pěknica
steigersteiger
Gravatar Straka Jiří
strakastraka
Gravatar Tomáš Holan
tholantholan
Gravatar Tomáš Čeleda
tomasceledatomasceleda
Gravatar Jiří Peloušek
travartravar
Gravatar Travnicek
travnicektravnicek
Gravatar Václav Dajbych
vasek7vasek7
Gravatar Vevac
vevacvevac
Gravatar Vlastimil Poděbradský
vpodebradskyvpodebradsky
Gravatar David Rouca
xdejfxdejf
Gravatar RadoZ
zapozapo
Gravatar Jakub Žitný
zitny.jakubzitny.jakub
Gravatar Zdeněk Kulovaný
zkulzkul