powered by Altairis GeekCore - kalendář akcí pro vývojáře a IT profesionály

ASP.NET Web API

Datum a čas: přidat do kalendářepřidat do kalendáře středa 26. září 2012, 19:00 - 21:00
Místo: Praha - Microsoft
Organizátor: Michal Altair Valášek- Altairis / GeekCore
Ještě další přístup k datům, další zvrhlost ve stylu WCF nebo výrazné zjednodušení života ASP.NET vývojářů?

Další z nových technologií, jimiž nás Microsoft obdařil, se zove ASP.NET Web API. Podíváme se jí na zoubek, se zvláštním přihlédnutím k použití z Web Forms prostředí.

POZOR! Tato akce začíná až v 19:00, nikoliv tedy v 18:00, jak je obecně zvykem!

Místo konání: Praha - Microsoft

Vyskočilova 1561/4a, 140 00 Praha 4

POZOR, Microsoft se od října 2015 přestěhoval!

Stále sídlí v BB Centru, ovšem nikoliv v budově Alpha, ale v budově Delta. Ta se nachází přibližně 200 m na východ od původního sídla.

Celkem je registrováno 113 účastníků.

Gravatar Adam Košťálek
adamkadamk
Gravatar alpe
alpealpe
Gravatar Jiří Tůma
arkadosarkados
Gravatar Miroslav Beránek
beranekmberanekm
Gravatar Berger
bergerberger
Gravatar BkW
bkwbkw
Gravatar Libor Vozdek
bonzobonzo
Gravatar Ondřej Brynda
brondrabrondra
Gravatar Bubla
bublabubla
Gravatar Petr Bilek
bylexbylex
Gravatar Boris Lehečka
daliborisdaliboris
Gravatar Daros
darosdaros
Gravatar Drda71
david71david71
Gravatar espial
espialespial
Gravatar future
futurefuture
Gravatar Petr Carda
genesisgenesis
Gravatar Henrix
henrixhenrix
Gravatar Tomas Houska
houskathouskat
Gravatar hubacek
hubacekhubacek
Gravatar Ivan Pagáč
ipagacipagac
Gravatar Ipeople
ipeopleipeople
Gravatar Oleksandr Shpenyk
ishymishym
Gravatar Jakub Linhart
jakub.linhartjakub.linhart
Gravatar Ján Hudec
jancihudecjancihudec
Gravatar Jan Meissner
janmeisjanmeis
Gravatar Jan Holan
jholanjholan
Gravatar Jindřich
jimajima
Gravatar Jindřich Šváb
jindrich.svabjindrich.svab
Gravatar Jiří Semecký
jiri.semeckyjiri.semecky
Gravatar Jjarda
jjardajjarda
Gravatar Jozef Smižanský
josmizanjosmizan
Gravatar Jan Votoček
jvotocekjvotocek
Gravatar keindl
keindlkeindl
Gravatar Michal Kutil
kutilmkutilm
Gravatar Pavel Soukup
lemrouchlemrouch
Gravatar Leoš Dobiáš
leosleosleosleos
Gravatar Libor Štěpáník
liborstepanikliborstepanik
Gravatar František Jan Straka
logoscologosco
Gravatar Jiří Krákora
lokutuslokutus
Gravatar Pavel Lstiburek
lstibureklstiburek
Gravatar lu2
lu2lu2
Gravatar Luděk Novák
ludeknovakludeknovak
Gravatar Lukas Korous
lukas.korouslukas.korous
Gravatar Lukáš Merta
lukasmertalukasmerta
Gravatar Lukáš Rada
lukasradalukasrada
Gravatar Lukáš Vacek
lukasvaceklukasvacek
Gravatar Jan Rys
lynxlynx
Gravatar Jan Mach
machjmachj
Gravatar Major
majormajor
Gravatar Tomáš Mareček
marecekmarecek
Gravatar Marty99
marty99marty99
Gravatar Milan Bastl
mbastlmbastl
Gravatar Miloslav Buštík
mbustikmbustik
Gravatar Martin Douda
mdoudamdouda
Gravatar Miki
mikimiki
Gravatar Milan
milanpetrasekmilanpetrasek
Gravatar milan
milanzimolamilanzimola
Gravatar Miroslav Matula
mirekmmirekm
Gravatar Miroslav Piroh
miromiro
Gravatar Miroslav Zajíc
miroslavzajicmiroslavzajic
Gravatar Miroslav Kulha
mkulhamkulha
Gravatar Michal Sztefek
mrowkamrowka
Gravatar Miroslav Zahradka
mzahradkamzahradka
Gravatar Ondřej Zavadil
o.zavadilo.zavadil
Gravatar Kobli
ochrancezkochrancezk
Gravatar Ondřej Václavek
ovacovac
Gravatar Ondřej Väter
ovaterovater
Gravatar Pavol Ňachaj
paliopalio
Gravatar Panda123
panda123panda123
Gravatar Pavel.X.Novak
pavelxnovakpavelxnovak
Gravatar Petr Vesely
petrveselypetrvesely
Gravatar PP
piskacpiskac
Gravatar Jitka Pizúrová
pizurovapizurova
Gravatar Radek Zitta
plazplaz
Gravatar Jan Pospíšil
pospapospa
Gravatar Petr Pražák
prazakpprazakp
Gravatar profesorii
profesoriiprofesorii
Gravatar Petr Šafránek
psafranekpsafranek
Gravatar Petr Tsironis
ptsironisptsironis
Gravatar Radim
radjaradja
Gravatar Roman Betík
rbetikrbetik
Gravatar Roman Enderst
re076re076
Gravatar Rebenda Ivo
rebendarebenda
Gravatar Rich Malak
richpraharichpraha
Gravatar Gabriel Roshko
robogobrobogob
Gravatar Rudolf Plíva
rudisrudis
Gravatar rumburak1
rumburak1rumburak1
Gravatar Robert Vejvoda
rvejvodarvejvoda
Gravatar Sajagi
sajagisajagi
Gravatar Leoš Ševčík
sevciklsevcikl
Gravatar Štefan Fejes
sfejessfejes
Gravatar David Soušek
sousekdsousekd
Gravatar Libor Stodůlka
stodulkastodulka
Gravatar Hynek Svatoš
svatoshsvatosh
Gravatar Svěchota
svechsvech
Gravatar Ivana Tačíková
tacudtacud
Gravatar Tomáš Holan
tholantholan
Gravatar Tomas Holanek
tomas.holanektomas.holanek
Gravatar Tomáš Horváth
tomashorvathtomashorvath
Gravatar tomcer
tomcertomcer
Gravatar Tomino
tominotomino
Gravatar Tomáš Kolovratník
tomkoltomkol
Gravatar Tomáš Kučera
tomkuctomkuc
Gravatar Travnicek
travnicektravnicek
Gravatar Jan Pravda
truemantrueman
Gravatar Václav Novák
vaclav_novakvaclav_novak
Gravatar Pavel Vavra
vavlisvavlis
Gravatar vita.simek
vita.simekvita.simek
Gravatar empvision
vitasekpvitasekp
Gravatar Vondra
vodpikvodpik
Gravatar Vlastimil Poděbradský
vpodebradskyvpodebradsky
Gravatar Martin Malý
wraptorwraptor
Gravatar Xfanta
xfantaxfanta