powered by Altairis GeekCore - kalendář akcí pro vývojáře a IT profesionály

Novinky v IIS 8.0

Datum a čas: přidat do kalendářepřidat do kalendáře středa 12. září 2012, 19:00 - 21:00
Místo: Praha - Microsoft
Organizátor: Michal Altair Valášek- Altairis / GeekCore
Nová verze Internet Information Services 8.0, která bude součástí Windows Serveru 2012, přináší řadu novinek - jak pro velké hostery, tak pro běžné smrtelníky.

V tomto semináři se podíváme na následující témata:
 • SSL pro každého, aneb bezpečná komunikace s weby v podání IIS 8.0
  • Nový "Web Hosting" certificate store a jeho výkonové zisky
  • Centralizované úložiště certifikátů pro webové farmy
  • Podpora Server Name Indication (SNI)
 • Segregace a perzekuce - zjednodušení života pro hostery
  • CPU throttling
  • Dynamic IP restrictions
  • FTP logon restrictions
 • Inicializace aplikací
 • Web sockets

POZOR! Tato akce začíná až v 19:00, nikoliv tedy v 18:00, jak je obecně zvykem!

Místo konání: Praha - Microsoft

Vyskočilova 1561/4a, 140 00 Praha 4

POZOR, Microsoft se od října 2015 přestěhoval!

Stále sídlí v BB Centru, ovšem nikoliv v budově Alpha, ale v budově Delta. Ta se nachází přibližně 200 m na východ od původního sídla.

Celkem je registrováno 74 účastníků.

Gravatar Kamil Chmelík
acceptusacceptus
Gravatar Alexander Frič
alexanderfricalexanderfric
Gravatar Alexey Odintsov
alexey.odintsovalexey.odintsov
Gravatar Tomáš Šmíd
atomtsatomts
Gravatar Michal Augustýn
augiaugi
Gravatar Miroslav Beránek
beranekmberanekm
Gravatar Berger
bergerberger
Gravatar BkW
bkwbkw
Gravatar Petr Bilek
bylexbylex
Gravatar Boris Lehečka
daliborisdaliboris
Gravatar Drda71
david71david71
Gravatar Jan Dvořák z Vozerovic
dvorkamandvorkaman
Gravatar Radek Erben
erbaserbas
Gravatar Ondřej Janáček
faithfaith
Gravatar Petr Carda
genesisgenesis
Gravatar Piotr Grodzicki
grodzickigrodzicki
Gravatar Ján Hudec
jancihudecjancihudec
Gravatar Jan Holan
jholanjholan
Gravatar Jindřich Šváb
jindrich.svabjindrich.svab
Gravatar Jiří Janata
jirijanatajirijanata
Gravatar Jozef Smižanský
josmizanjosmizan
Gravatar Josef Horálek
kalkalkalkal
Gravatar Kazzan
kazzankazzan
Gravatar keindl
keindlkeindl
Gravatar Pavel Soukup
lemrouchlemrouch
Gravatar František Jan Straka
logoscologosco
Gravatar Pavel Lstiburek
lstibureklstiburek
Gravatar Lukáš Merta
lukasmertalukasmerta
Gravatar Lukáš Vacek
lukasvaceklukasvacek
Gravatar Tomáš Mareček
marecekmarecek
Gravatar Schneider Martin
martin_schneidermartin_schneider
Gravatar Marty99
marty99marty99
Gravatar Martin Vích
mavimavi
Gravatar Martin Barhoň
mbarhonmbarhon
Gravatar Milan Bastl
mbastlmbastl
Gravatar Miloslav Buštík
mbustikmbustik
Gravatar Martin Douda
mdoudamdouda
Gravatar Michael Grafnetter
mgrafnettermgrafnetter
Gravatar milan
milanzimolamilanzimola
Gravatar Miroslav Matula
mirekmmirekm
Gravatar Miroslav Zajíc
miroslavzajicmiroslavzajic
Gravatar Jan Mladý
mladymlady
Gravatar Ondra Burišin
mrandrewmrandrew
Gravatar Michal Sztefek
mrowkamrowka
Gravatar Daniel Očka
ock005ock005
Gravatar Ondřej Väter
ovaterovater
Gravatar Pavel.X.Novak
pavelxnovakpavelxnovak
Gravatar Pavel Bednar
pbednarpbednar
Gravatar Petr Vostrý
petrvopetrvo
Gravatar PP
piskacpiskac
Gravatar Jitka Pizúrová
pizurovapizurova
Gravatar Jan Pospíšil
pospapospa
Gravatar Petr Pražák
prazakpprazakp
Gravatar Petr Tsironis
ptsironisptsironis
Gravatar Rich Malak
richpraharichpraha
Gravatar Rudolf Plíva
rudisrudis
Gravatar Rudolf Franek
rudolf_franekrudolf_franek
Gravatar rumburak1
rumburak1rumburak1
Gravatar Leoš Ševčík
sevciklsevcikl
Gravatar Jan Schneedorfer
schneedorferschneedorfer
Gravatar Michal Soldán
soldanmsoldanm
Gravatar Martin Surovec
surisuri
Gravatar t0mas
t0mast0mas
Gravatar Tomáš Holan
tholantholan
Gravatar Tomino
tominotomino
Gravatar Tomáš Kolovratník
tomkoltomkol
Gravatar Travnicek
travnicektravnicek
Gravatar Jan Kučera
uamuam
Gravatar Pavel Vavra
vavlisvavlis
Gravatar Michal Voleský
voleskyvolesky
Gravatar Michal Vostrý
vostrymichalvostrymichal
Gravatar vladimir.rehor
zaillinzaillin
Gravatar Zdeneks
zdenekszdeneks
Gravatar FIŠER Zdeněk
zfiserzfiser