powered by Altairis GeekCore - kalendář akcí pro vývojáře a IT profesionály

Deep Dive: Cacheování v .NET a HTTP, aneb jak neuhnat sebe a svůj server

Datum a čas: přidat do kalendářepřidat do kalendáře čtvrtek 21. června 2012, 18:00 - 20:00
Místo: Praha - Microsoft
Organizátor: Michal Altair Valášek- Altairis / GeekCore
Jednou z nejmocnějších vlastností HTTP je propracovaný systém cacheování na klientu a mezilehlých proxy. ASP.NET jej ještě doplňuje cacheováním na straně serveru. Jednou z největších tragédií webových aplikací je, že ho velká část autorů neumí správně používat a cache se jim plete pod nohy, tak ho rovnou zakazují.

V této deep dive session se zaměříme na řešení obvyklých situací a ukážeme si, co HTTP vlastně umí.

Místo konání: Praha - Microsoft

Vyskočilova 1561/4a, 140 00 Praha 4

POZOR, Microsoft se od října 2015 přestěhoval!

Stále sídlí v BB Centru, ovšem nikoliv v budově Alpha, ale v budově Delta. Ta se nachází přibližně 200 m na východ od původního sídla.

Celkem je registrováno 80 účastníků.

Gravatar Adam Košťálek
adamkadamk
Gravatar Tomáš Beránek
agnusagnus
Gravatar František Anderle
anderlefanderlef
Gravatar Miroslav Beránek
beranekmberanekm
Gravatar Berger
bergerberger
Gravatar Marek
bindigbindig
Gravatar Marek Beneš
bublibubli
Gravatar dvmilan
dvmilandvmilan
Gravatar Đonny
dzonnydzonny
Gravatar Jiří Pouček
eurodanceeurodance
Gravatar Ondřej Janáček
faithfaith
Gravatar Petr Carda
genesisgenesis
Gravatar Michal Mak
hadankarhadankar
Gravatar Vladimír Hála
halavladimirhalavladimir
Gravatar Jan Bárta
honbartahonbarta
Gravatar Jan Vratislav
honzajsczhonzajscz
Gravatar Jakub Linhart
jakub.linhartjakub.linhart
Gravatar Jan Pospisil
janpospisiljanpospisil
Gravatar Jan Bednář
jbednarjbednar
Gravatar Jakub Čermák
jcermakjcermak
Gravatar Jan Holan
jholanjholan
Gravatar Jiri Mrkvicka
jirimjirim
Gravatar Josef Konárek
josef.konarekjosef.konarek
Gravatar Josef Machytka
josef.machytkajosef.machytka
Gravatar Jan Šeda
jsedajseda
Gravatar Pavel Růžička
kexik_whitekexik_white
Gravatar Knoppy
knoppyknoppy
Gravatar Stanislav Konečný
konecnyskonecnys
Gravatar Libor Štěpáník
liborstepanikliborstepanik
Gravatar František Jan Straka
logoscologosco
Gravatar Lukáš Vacek
lukasvaceklukasvacek
Gravatar Ruda Machcinik
machcinikmachcinik
Gravatar Jan Mach
machjmachj
Gravatar Petr Maly
malypmalyp
Gravatar Schneider Martin
martin_schneidermartin_schneider
Gravatar Martin Vích
mavimavi
Gravatar Martin Douda
mdoudamdouda
Gravatar milan
milanzimolamilanzimola
Gravatar Michal Petr
mipemipe
Gravatar Fuzzy Logic
miroslavpolednakmiroslavpolednak
Gravatar Marián Mistrík
mistrikmistrik
Gravatar Miroslav Kulha
mkulhamkulha
Gravatar Jan Mladý
mladymlady
Gravatar Michal Sztefek
mrowkamrowka
Gravatar Miroslav Zahradka
mzahradkamzahradka
Gravatar Daniel Očka
ock005ock005
Gravatar Michal
openmisakopenmisak
Gravatar ahorek
pavelrosickypavelrosicky
Gravatar Petr F
petrfpetrf
Gravatar Petr Vesely
petrveselypetrvesely
Gravatar Jitka Pizúrová
pizurovapizurova
Gravatar Jan Pospíšil
pospapospa
Gravatar profesorii
profesoriiprofesorii
Gravatar Radek Novák
radek.novakradek.novak
Gravatar Radim
radjaradja
Gravatar Rebenda Ivo
rebendarebenda
Gravatar Sajagi
sajagisajagi
Gravatar Sathiran
sathiransathiran
Gravatar Pavel Stádník
stadnikstadnik
Gravatar Štěpán Frýd
stepan.frydstepan.fryd
Gravatar Vacek Jan
suwecosuweco
Gravatar Svěchota
svechsvech
Gravatar Svetlana Roslovets
svet00svet00
Gravatar TOmáš Havlíček
thavlicekthavlicek
Gravatar Tomáš Holan
tholantholan
Gravatar Tomáš Jeřábek
tjerabektjerabek
Gravatar Tomáš Čeleda
tomasceledatomasceleda
Gravatar Tomáš Horváth
tomashorvathtomashorvath
Gravatar Tomáš Pastorek
topascztopascz
Gravatar Travnicek
travnicektravnicek
Gravatar Jan Pravda
truemantrueman
Gravatar Pavel Vavra
vavlisvavlis
Gravatar Pavel Veselý
veselyvesely
Gravatar vita.simek
vita.simekvita.simek
Gravatar Vojtech Babic
vojtech.babicvojtech.babic
Gravatar Vlastimil Poděbradský
vpodebradskyvpodebradsky
Gravatar Jan Kratochvíl
w8er_czechw8er_czech
Gravatar Milan Kopsa
wikanwikan
Gravatar Vladimír Mach
wladikwladik
Gravatar Jiří Zlatov
zlatovzlatov