powered by Altairis GeekCore - kalendář akcí pro vývojáře a IT profesionály

Entity Framework 4.3

Datum a čas: přidat do kalendářepřidat do kalendáře úterý 17. dubna 2012, 18:00 - 20:00
Místo: Praha - Microsoft
Organizátor: Štěpán Bechynský- Jiří Činčura
Entity Framework 4.3 obsahuje velkou novinku v podobě ručních (nebo automatických) migrací struktury databáze, tak aby odpovídala tomu co předpokládá aplikace. A nejen to. Je možné tento proces provádět při startu aplikace, ručně nebo jej oskriptovat... Možnosti jsou bohaté a celý proces je navržen přímočaře.

Místo konání: Praha - Microsoft

Vyskočilova 1561/4a, 140 00 Praha 4

POZOR, Microsoft se od října 2015 přestěhoval!

Stále sídlí v BB Centru, ovšem nikoliv v budově Alpha, ale v budově Delta. Ta se nachází přibližně 200 m na východ od původního sídla.

Celkem je registrováno 94 účastníků.

Gravatar David Babka
abrielabriel
Gravatar Adam Košťálek
adamkadamk
Gravatar Aleš Hübl
alamasteralamaster
Gravatar b.z.
baumezdebaumezde
Gravatar Miroslav Beránek
beranekmberanekm
Gravatar Berger
bergerberger
Gravatar Bubla
bublabubla
Gravatar Jaroslav Rosol
buldockbuldock
Gravatar Petr Bilek
bylexbylex
Gravatar Filip Číž
cizfilipcizfilip
Gravatar Boris Lehečka
daliborisdaliboris
Gravatar Daniel Pospisil
danielpdanielp
Gravatar Drda71
david71david71
Gravatar Petr Carda
genesisgenesis
Gravatar Michal Hroch
hrochhroch
Gravatar Jan Golasowski
chop_czchop_cz
Gravatar Aleš Hroch
isacisac
Gravatar Jan Prochazka
jan.prochazkajan.prochazka
Gravatar Jan Meissner
janmeisjanmeis
Gravatar Jan Mucha
jannymjannym
Gravatar Jan Holan
jholanjholan
Gravatar Jiří Beran
jiriberanjiriberan
Gravatar Jirka Pénzeš
jirkapenzesjirkapenzes
Gravatar Jakub Maršík
jmarsikjmarsik
Gravatar Jozef Smižanský
josmizanjosmizan
Gravatar keindl
keindlkeindl
Gravatar Kordík Tomáš
kordikkordik
Gravatar Jakub Krynsky
krynskykrynsky
Gravatar Karel Svoboda
ksvobodaksvoboda
Gravatar Aleš Kubátko
kubatkokubatko
Gravatar Michal Kutil
kutilmkutilm
Gravatar laurot
laurotlaurot
Gravatar Ľubor Horkavý
lhorkavylhorkavy
Gravatar Jiří Krákora
lokutuslokutus
Gravatar Pavel Lstiburek
lstibureklstiburek
Gravatar Luděk Novák
ludeknovakludeknovak
Gravatar Marko Svozil
marco789marco789
Gravatar Tomáš Mareček
marecekmarecek
Gravatar MarVan
martinvanskymartinvansky
Gravatar Milan Bastl
mbastlmbastl
Gravatar Michal Naprstek
michalnaprstekmichalnaprstek
Gravatar milan
milanzimolamilanzimola
Gravatar Milan Kolebač
milkolmilkol
Gravatar Michal Petr
mipemipe
Gravatar Miroslav Matula
mirekmmirekm
Gravatar Fuzzy Logic
miroslavpolednakmiroslavpolednak
Gravatar Marián Mistrík
mistrikmistrik
Gravatar Martin
mpos74mpos74
Gravatar Ondra Burišin
mrandrewmrandrew
Gravatar Miroslav Zahradka
mzahradkamzahradka
Gravatar Neumann
neumannjneumannj
Gravatar Pavol Ňachaj
paliopalio
Gravatar Petr Lederer
petrledererpetrlederer
Gravatar Petr Vesely
petrveselypetrvesely
Gravatar Pavel Gulasi
pgulasipgulasi
Gravatar Marek Pitřinec
pitrinecpitrinec
Gravatar Petr Koudelka
pitrspitrs
Gravatar Petr Balat
pmaximpmaxim
Gravatar Jan Pospíšil
pospapospa
Gravatar Petr Pražák
prazakpprazakp
Gravatar profesorii
profesoriiprofesorii
Gravatar Ivo Puffer
pufferipufferi
Gravatar Radek Novák
radek.novakradek.novak
Gravatar Ludek Baumgartner
rimmonczerimmoncze
Gravatar Rudolf Plíva
rudisrudis
Gravatar Rudolf Franek
rudolf_franekrudolf_franek
Gravatar rumburak1
rumburak1rumburak1
Gravatar Petr Hodovský
samhoovsamhoov
Gravatar Tomas
scaratscarat
Gravatar Jan Semorád
semorad2semorad2
Gravatar Leoš Ševčík
sevciklsevcikl
Gravatar Štefan Fejes
sfejessfejes
Gravatar Pavel Pěknica
steigersteiger
Gravatar Štěpán Frýd
stepan.frydstepan.fryd
Gravatar Libor Stodůlka
stodulkastodulka
Gravatar Vladimír Suchan
suchanvsuchanv
Gravatar Stanislav Sucharda
suchstsuchst
Gravatar Vacek Jan
suwecosuweco
Gravatar Martin Bartoš
svarnyjunaksvarnyjunak
Gravatar Hynek Svatoš
svatoshsvatosh
Gravatar Svěchota
svechsvech
Gravatar Vl. Kulhavý
svensven
Gravatar Svetlana Roslovets
svet00svet00
Gravatar Tomáš Holan
tholantholan
Gravatar Tomáš Berný
tomasbernytomasberny
Gravatar tomcer
tomcertomcer
Gravatar Jiří Peloušek
travartravar
Gravatar Travnicek
travnicektravnicek
Gravatar Vaclav
uwouwo
Gravatar Martin Valenský
valensmvalensm
Gravatar Vojtech Babic
vojtech.babicvojtech.babic
Gravatar Vlastimil Poděbradský
vpodebradskyvpodebradsky
Gravatar Weczerek
weczerekweczerek
Gravatar Martin
xmartinlevyxmartinlevy