powered by Altairis GeekCore - kalendář akcí pro vývojáře a IT profesionály

Silverlight 5 Preview

Datum a čas: přidat do kalendářepřidat do kalendáře středa 12. ledna 2011, 15:00 - 17:00
Místo: Online
Organizátor: Štěpán Bechynský- Microsoft
Silverlight 5 Preview

V krátkém Livemeetingu se podíváme na několik novinek, které nás čekají v Silverlight 5.

Layout Transitions RelativeSource FindAncestor Custom Markup Extensions Binding in Style Setters Data Binding Debugging in XAMLPřístup na Livemeeting: https://www.livemeeting.com/cc/microsoft/join?id=5JRB36&role=attend&pw=n%3DzJ%26f_58

Tento text by automaticky zkonvertován z HTML a nemusí obsahovat správné formátování. V případě nejasností prosím kontaktujte organizátora akce.

Místo konání: Online

Celkem je registrováno 55 účastníků.

Gravatar alpe
alpealpe
Gravatar Míra Beneš
benesmbenesm
Gravatar Berger
bergerberger
Gravatar BkW
bkwbkw
Gravatar David Bohuněk
bohunekbohunek
Gravatar Jan Čejka
cuchulainmaclughcuchulainmaclugh
Gravatar Boris Lehečka
daliborisdaliboris
Gravatar David Máj
davidmajdavidmaj
Gravatar Rasťo Novotný
duracellkoduracellko
Gravatar Evžen Šanc
evzen_sancevzen_sanc
Gravatar Filip Kassovic
filipkassovicfilipkassovic
Gravatar Filip Mateásko
fmateaskofmateasko
Gravatar Jan Grygerek
jangrygerekjangrygerek
Gravatar Jan Meissner
janmeisjanmeis
Gravatar Jiri Strachota
jstrachotajstrachota
Gravatar Jakub Krynsky
krynskykrynsky
Gravatar Malda
maldamalda
Gravatar Martin Šulc
martinmartin
Gravatar Martin Zemek
martinzemekmartinzemek
Gravatar Mato
matomato
Gravatar Miloslav Buštík
mbustikmbustik
Gravatar Milan Fukárek
mifmif
Gravatar Miroslav Mareš
miramaresmiramares
Gravatar Miroslav Matula
mirekmmirekm
Gravatar Miroslav Novotný
mirnovotnymirnovotny
Gravatar Miru
mirumiru
Gravatar Jiří Šedivec
mocca007mocca007
Gravatar Michal Sztefek
mrowkamrowka
Gravatar Olda Gremlica
oldagroldagr
Gravatar Ondřej Černý
ondracondrac
Gravatar Ondřej Dobečka
ondrejdobeckaondrejdobecka
Gravatar Ondřej Väter
ovaterovater
Gravatar Petr Altman
palpal
Gravatar Petr Vozák
petrvozakpetrvozak
Gravatar Petr Balat
pmaximpmaxim
Gravatar polacekpavel
polacekpavelpolacekpavel
Gravatar Jan Pospíšil
pospapospa
Gravatar Petr Riedel
prdevelopprdevelop
Gravatar Klobouk
redbullredbull
Gravatar Radek Hajda
rhajdarhajda
Gravatar Robert Vejvoda
rvejvodarvejvoda
Gravatar Leoš Ševčík
sevciklsevcikl
Gravatar Štefan Fejes
sfejessfejes
Gravatar Slobodan Pavkov
spavkovspavkov
Gravatar Petr Šrek
srekissrekis
Gravatar Štefan Liška
stavexstavex
Gravatar Vašek Nauš
suansuan
Gravatar Michal Pešta
svensksvensk
Gravatar Václav Antošík
vaclavantosikvaclavantosik
Gravatar Vilém Černohorský
vilemcernohorskyvilemcernohorsky
Gravatar Martin Vitek
vitekmartinvitekmartin
Gravatar Vladislav Malaník
vmalanikvmalanik
Gravatar Vladimír Novotný
vnovotnyvnovotny
Gravatar Vladimír Drlík
xdrlikxdrlik
Gravatar Zdeněk Drlík
zdenekdrlikzdenekdrlik