powered by Altairis GeekCore - kalendář akcí pro vývojáře a IT profesionály

Rapidní vývoj RIA aplikací pomocí .NET technologií

Datum a čas: přidat do kalendářepřidat do kalendáře čtvrtek 6. ledna 2011, 18:00 - 20:00
Místo: Praha - Microsoft
Organizátor: Štěpán Bechynský- Microsoft
Rapidní vývoj RIA aplikací pomocí .NET technologií

S nástupem nejnovější generace .NET technologií, jako je Silverlight 4 a WCF RIA Services, je vývoj RIA aplikací snadnější, než kdy předtím. V této prakticky zaměřené přednášce vám ukážeme, jak lze s pomocí těchto a dalších nástrojů vyvinout kvalitní RIA aplikace. Předvedeme vám také, jak lze efektivním využitím automatického generovaní kódu pomocí Text Template Transformation Toolkit (T4) extrémně zkrátit čas nutný k jejich vývoji.

Tento text by automaticky zkonvertován z HTML a nemusí obsahovat správné formátování. V případě nejasností prosím kontaktujte organizátora akce.

Místo konání: Praha - Microsoft

Vyskočilova 1561/4a, 140 00 Praha 4

POZOR, Microsoft se od října 2015 přestěhoval!

Stále sídlí v BB Centru, ovšem nikoliv v budově Alpha, ale v budově Delta. Ta se nachází přibližně 200 m na východ od původního sídla.

Celkem je registrováno 91 účastníků.

Gravatar David Babka
abrielabriel
Gravatar Miroslav Beránek
beranekmberanekm
Gravatar Berger
bergerberger
Gravatar BkW
bkwbkw
Gravatar Bořkovec
borkovecborkovec
Gravatar Brap242
brap242brap242
Gravatar Marek Beneš
bublibubli
Gravatar Boris Lehečka
daliborisdaliboris
Gravatar Daniel Pokrývka
danielpokryvkadanielpokryvka
Gravatar D. Maly
dodododo
Gravatar Pavel Vasek
frahfrah
Gravatar Petr Carda
genesisgenesis
Gravatar Piotr Grodzicki
grodzickigrodzicki
Gravatar Michal Mak
hadankarhadankar
Gravatar Petr Zaoral
helifoxhelifox
Gravatar hrudka
hrudkahrudka
Gravatar hubacek
hubacekhubacek
Gravatar vmachacek
igraczekigraczek
Gravatar Imrich Živčák
imrich_zivcakimrich_zivcak
Gravatar Ivan Strup
is1is1
Gravatar Jan Kukan
jankukanjankukan
Gravatar Jan Meissner
janmeisjanmeis
Gravatar Jan Sklenář
jansklenarjansklenar
Gravatar Jaroslav Jindřich
jaroslavjindrichjaroslavjindrich
Gravatar Jakub Maršík
jmarsikjmarsik
Gravatar Jiri Strachota
jstrachotajstrachota
Gravatar JurajH
jurajhjurajh
Gravatar Karel Mašát
karelmasatkarelmasat
Gravatar Jan Kovařík
kovarikjankovarikjan
Gravatar Jakub Krynsky
krynskykrynsky
Gravatar Ladislav Fischer
ladislavfischerladislavfischer
Gravatar Libor Štěpáník
liborstepanikliborstepanik
Gravatar Luboš Hladík
luboshladikluboshladik
Gravatar Lukáš Merta
lukasmertalukasmerta
Gravatar Ruda Machcinik
machcinikmachcinik
Gravatar Jiří Bobrek
majzlikmajzlik
Gravatar Tomáš Mareček
marecekmarecek
Gravatar martas027
martas027martas027
Gravatar Martin Šulc
martinmartin
Gravatar Martin Čech
martincechmartincech
Gravatar Petr Mašek
masekpmasekp
Gravatar Milan Bastl
mbastlmbastl
Gravatar Martin Budař
mbudarmbudar
Gravatar Miloslav Buštík
mbustikmbustik
Gravatar Matej
mhorvathmhorvath
Gravatar Michal
michalzemekmichalzemek
Gravatar Tomáš Miškovský
miki_fenomenmiki_fenomen
Gravatar Milan
milanpetrasekmilanpetrasek
Gravatar Miloslav Nenadál
mildas_czemildas_cze
Gravatar Štěpán Pazderka
minatoryminatory
Gravatar Miroslav Matula
mirekmmirekm
Gravatar Marián Mistrík
mistrikmistrik
Gravatar Michal Sztefek
mrowkamrowka
Gravatar Karel Nemecek
nemeceknemecek
Gravatar Neumann
neumannjneumannj
Gravatar Ondřej Černý
ondracondrac
Gravatar Ondřej Väter
ovaterovater
Gravatar Petr Černý
petrcernypetrcerny
Gravatar Petr Lederer
petrledererpetrlederer
Gravatar Petr Šejn
petrsejnpetrsejn
Gravatar Petr Sobotka
petrsobotkapetrsobotka
Gravatar Pavel Gulasi
pgulasipgulasi
Gravatar Petr Hanzal
phanzalphanzal
Gravatar Pavol Koman
pkomanpkoman
Gravatar Pavel Mikoláš
pmikolaspmikolas
Gravatar polacekpavel
polacekpavelpolacekpavel
Gravatar Martin Přibyl
pribylmartinpribylmartin
Gravatar Petr Toman
ptnptn
Gravatar Klobouk
redbullredbull
Gravatar Radek Matyáš
rmatyasrmatyas
Gravatar Radek Novák
rnovakrnovak
Gravatar Rudolf Plíva
rudisrudis
Gravatar Adrian Bakalar
rusakkorusakko
Gravatar Robert Vejvoda
rvejvodarvejvoda
Gravatar Yauhen Safrankou
saforsafor
Gravatar Štefan Fejes
sfejessfejes
Gravatar Jan Solarek
solareksolarek
Gravatar Štěpán Hrnčíř
stepanstepan
Gravatar Štěpi
stepiczekkstepiczekk
Gravatar Tomáš Berný
tomasbernytomasberny
Gravatar Tomáš Čeleda
tomasceledatomasceleda
Gravatar tomp
tomptomp
Gravatar Travnicek
travnicektravnicek
Gravatar Richard Vajsar
vajsarvajsar
Gravatar Pavel Veselý
veselyvesely
Gravatar Vkocik
vkocikvkocik
Gravatar Vladimír Kasal
vladimirkasalvladimirkasal
Gravatar Vladimír Novotný
vnovotnyvnovotny
Gravatar vrata
vratavrata
Gravatar Do Minh Duc
xaximovxaximov
Gravatar Vladimír Drlík
xdrlikxdrlik