powered by Altairis GeekCore - kalendář akcí pro vývojáře a IT profesionály

Nechme dřinu strojům - ASP.NET Dynamic Data v akci

Datum a čas: přidat do kalendářepřidat do kalendáře pondělí 13. září 2010, 18:00 - 20:00
Místo: Praha - Microsoft
Organizátor: Michal Altair Valášek- Altairis
Ve verzi 4.0 se technologie ASP.NET Dynamic Data dočkala vylepšení, která ji činí konečně použitelnou pro běžné aplikace.

Datový model lze anotovat metadaty a na jeho základě pak automaticky generovat uživatelské rozhraní a validovat vstupy. Můžete si tak usnadnit rutinní práci, aniž byste se stali otroky technologie.

V průběhu přednášky si ukážeme, jak vytvořit a anotovat datový model a jak lze Dynamic Data využít v běžné aplikaci.

Tento text by automaticky zkonvertován z HTML a nemusí obsahovat správné formátování. V případě nejasností prosím kontaktujte organizátora akce.

Místo konání: Praha - Microsoft

Vyskočilova 1561/4a, 140 00 Praha 4

POZOR, Microsoft se od října 2015 přestěhoval!

Stále sídlí v BB Centru, ovšem nikoliv v budově Alpha, ale v budově Delta. Ta se nachází přibližně 200 m na východ od původního sídla.

Celkem je registrováno 92 účastníků.

Gravatar Adam Horzenberger
adamadam
Gravatar Aleš Satek
alessatekalessatek
Gravatar Stanislav Basovnik
angwinangwin
Gravatar Tomáš Šmíd
atomtsatomts
Gravatar Michal Augustýn
augiaugi
Gravatar Miroslav Beránek
beranekmberanekm
Gravatar Berger
bergerberger
Gravatar BkW
bkwbkw
Gravatar Bubla
bublabubla
Gravatar cernypa
cernypacernypa
Gravatar Cornelli
cornellicornelli
Gravatar Boris Lehečka
daliborisdaliboris
Gravatar Danie Pospisil
danielpospisildanielpospisil
Gravatar dasah
dasadasa
Gravatar David Konvalina
davidkonvalinadavidkonvalina
Gravatar Daniel Bednarz
dbednarzdbednarz
Gravatar D. Maly
dodododo
Gravatar Vít Dajbych
dragonyasdragonyas
Gravatar Evžen Šanc
evzen_sancevzen_sanc
Gravatar Petr Carda
genesisgenesis
Gravatar Patrik Gebrian
goblingoblin
Gravatar Robert Haken
hakenhaken
Gravatar Hana Kozelková
hanakozelkovahanakozelkova
Gravatar hrudka
hrudkahrudka
Gravatar Ivan Menoušek
ivanmenousekivanmenousek
Gravatar Jan Horný
jannyjanny
Gravatar Jan Holan
jholanjholan
Gravatar Jirka Skladal
jirkaskladaljirkaskladal
Gravatar Jnielsen
jnielsenjnielsen
Gravatar josefmachytka
josefmachytkajosefmachytka
Gravatar Jan Šeda
jsedajseda
Gravatar Jan Slavetinsky
jslavetinskyjslavetinsky
Gravatar Jiří Kanda
kandakanda
Gravatar kasinecm
kasinecmkasinecm
Gravatar Knoppy
knoppyknoppy
Gravatar Kordík Tomáš
kordikkordik
Gravatar Jakub Krynsky
krynskykrynsky
Gravatar Lukáš Holota
lholota2lholota2
Gravatar lmokry
lmokrylmokry
Gravatar Luboš Dlouhý
longlong
Gravatar Jan Mach
machjmachj
Gravatar Tomáš Mareček
marecekmarecek
Gravatar martas027
martas027martas027
Gravatar Marty99
marty99marty99
Gravatar Max Weczerek
maxweczerekmaxweczerek
Gravatar Milan Bastl
mbastlmbastl
Gravatar Michal
michalzemekmichalzemek
Gravatar m_opletalova
milenaopletalovamilenaopletalova
Gravatar Miroslav Šiagi
mirsiagmirsiag
Gravatar Milan Zajic
mizajmizaj
Gravatar Jan Muzik
muzikjmuzikj
Gravatar Neumann
neumannjneumannj
Gravatar Karel Křivánek
nitronitro
Gravatar Ondřej Hanuš
ohanusohanus
Gravatar Ondřej Väter
ovaterovater
Gravatar Petr Musil
petanmaxpetanmax
Gravatar Petrmarsik
petrmarsikpetrmarsik
Gravatar Petrmrzena
petrmrzenapetrmrzena
Gravatar Petr Schejbal
petrschejbalpetrschejbal
Gravatar Petr Hanzal
phanzalphanzal
Gravatar PP
piskacpiskac
Gravatar Petr Balat
pmaximpmaxim
Gravatar Petr Poláček
polacekppolacekp
Gravatar Jan Pospíšil
pospapospa
Gravatar Martin Přibyl
pribylmartinpribylmartin
Gravatar Petr Pšeničný
psenicnypsenicny
Gravatar Petr Toman
ptnptn
Gravatar Radek Hornof
radek_hornofradek_hornof
Gravatar Klobouk
redbullredbull
Gravatar Radek Novák
rnovakrnovak
Gravatar Roman Fejfar
romfejromfej
Gravatar Radomír Šín
rsinrsin
Gravatar semera
semerasemera
Gravatar Petr Smítka
smitkapetrsmitkapetr
Gravatar Vašek Nauš
suansuan
Gravatar Vacek Jan
suwecosuweco
Gravatar Svěchota
svechsvech
Gravatar Tomáš Holan
tholantholan
Gravatar Miroslav Novotný
tirocztirocz
Gravatar Tomáš Čeleda
tomasceledatomasceleda
Gravatar Travnicek
travnicektravnicek
Gravatar Ondřej Václavek
vaclavekvaclavek
Gravatar Richard Vajsar
vajsarvajsar
Gravatar Václav Dajbych
vasek7vasek7
Gravatar Pavel Veselý
veselyvesely
Gravatar Michal Vostrý
vostrymichalvostrymichal
Gravatar Vlastimil Poděbradský
vpodebradskyvpodebradsky
Gravatar Tomáš Khűr
woodariuswoodarius
Gravatar Martin Malý
wraptorwraptor
Gravatar Vladimír Drlík
xdrlikxdrlik
Gravatar Xfanta
xfantaxfanta
Gravatar Zdeneks
zdenekszdeneks