powered by Altairis GeekCore - kalendář akcí pro vývojáře a IT profesionály

Úvod do Windows Communication Foundation

Datum a čas: přidat do kalendářepřidat do kalendáře středa 25. srpna 2010, 18:00 - 20:00
Místo: Praha - Microsoft
Organizátor: Tomáš Herceg- WUG
Technologie se na nás hrnou ze všech směrů a je velmi obtížné si o nich udržet i jen základní přehled. Proto je tato přednáška určena pro vývojáře v C# nebo Visual Basic .NET, kteří se chtějí obeznámit se základy užitečné technologie Windows Communication Foundation. Ta přichází s .NET Frameworkem verze 3.0 a stává se oblíbeným rozhraním pro budování SOA (service-oriented architecture) aplikací. Zabezpečení komunikace, komunikace po síti i v rámci jednoho stroje, podpora webových služeb a celé řady dalších formátů komunikací, omezení komunikačních kanálů a různé způsoby nasazení jsou samozřejmostí. Krom nezbytné teorie nebudou chybět ukázky návrhu služeb i konzumentů a jejich konfigurace.

Tento text by automaticky zkonvertován z HTML a nemusí obsahovat správné formátování. V případě nejasností prosím kontaktujte organizátora akce.

Místo konání: Praha - Microsoft

Vyskočilova 1561/4a, 140 00 Praha 4

POZOR, Microsoft se od října 2015 přestěhoval!

Stále sídlí v BB Centru, ovšem nikoliv v budově Alpha, ale v budově Delta. Ta se nachází přibližně 200 m na východ od původního sídla.

Celkem je registrováno 77 účastníků.

Gravatar Adam Horzenberger
adamadam
Gravatar Aleš Hübl
alamasteralamaster
Gravatar Alesdlask
alesdlaskalesdlask
Gravatar František Anderle
anderlefanderlef
Gravatar Tomáš Peterka
atheisteatheiste
Gravatar Miroslav Beránek
beranekmberanekm
Gravatar Berger
bergerberger
Gravatar BkW
bkwbkw
Gravatar Tomáš Borovička
borovt2borovt2
Gravatar Petr Bilek
bylexbylex
Gravatar Lukáš Tínes
cobramaniaccobramaniac
Gravatar Boris Lehečka
daliborisdaliboris
Gravatar Drda71
david71david71
Gravatar David Konvalina
davidkonvalinadavidkonvalina
Gravatar Petr Carda
genesisgenesis
Gravatar Patrik Gebrian
goblingoblin
Gravatar Štefan Gorej
gorej_stefangorej_stefan
Gravatar Piotr Grodzicki
grodzickigrodzicki
Gravatar Zdeněk
guttergutter
Gravatar ivanadurdilova
ivanadurdilovaivanadurdilova
Gravatar XXX
janrizekjanrizek
Gravatar Jan Kelnar
jkelnarjkelnar
Gravatar Jirka Novák
jnovakjnovak
Gravatar josefmachytka
josefmachytkajosefmachytka
Gravatar Jiri Strachota
jstrachotajstrachota
Gravatar Martin Kafka
kafkakafka
Gravatar Josef Horálek
kalkalkalkal
Gravatar kasinecm
kasinecmkasinecm
Gravatar Jakub Krynsky
krynskykrynsky
Gravatar Ladislav Fischer
ladislavfischerladislavfischer
Gravatar Luboš Dlouhý
longlong
Gravatar Pavel Lstiburek
lstibureklstiburek
Gravatar Tomáš Mareček
marecekmarecek
Gravatar martas027
martas027martas027
Gravatar Martin Šulc
martinmartin
Gravatar martinhanes
martinhanesmartinhanes
Gravatar Martin Skácel
martinskacelmartinskacel
Gravatar Marty99
marty99marty99
Gravatar Miloslav Buštík
mbustikmbustik
Gravatar Michal Penkala
mightymighty
Gravatar Michal Bernhard
michalbmichalb
Gravatar Michal Petr
mipemipe
Gravatar Miroslav Šiagi
mirsiagmirsiag
Gravatar Jiří Šedivec
mocca007mocca007
Gravatar Ondra Burišin
mrandrewmrandrew
Gravatar Jan Muzik
muzikjmuzikj
Gravatar Ondřej Hanuš
ohanusohanus
Gravatar Ondřej Väter
ovaterovater
Gravatar Pavel Hejnyš
pavelhejnyspavelhejnys
Gravatar Petr Musil
petanmaxpetanmax
Gravatar Petrmarsik
petrmarsikpetrmarsik
Gravatar Petrmrzena
petrmrzenapetrmrzena
Gravatar Petr Schejbal
petrschejbalpetrschejbal
Gravatar Marek Pitřinec
pitrinecpitrinec
Gravatar Petr Primus
primuspprimusp
Gravatar Petr Toman
ptnptn
Gravatar Jakub Lipský
qeuinqeuin
Gravatar Klobouk
redbullredbull
Gravatar Radek Nový
rnovyrnovy
Gravatar Radomír Šín
rsinrsin
Gravatar Rudolf Plíva
rudisrudis
Gravatar Petr Smítka
smitkapetrsmitkapetr
Gravatar Pavel Stádník
stadnikstadnik
Gravatar Pavel Pěknica
steigersteiger
Gravatar Pavel Štilip
stilipstilip
Gravatar Svěchota
svechsvech
Gravatar Jan Tauchmann
tauchmanntauchmann
Gravatar Tomáš Berný
tomasbernytomasberny
Gravatar Tomino
tominotomino
Gravatar Travnicek
travnicektravnicek
Gravatar Jan Pravda
truemantrueman
Gravatar Vkocik
vkocikvkocik
Gravatar Vladimír Novotný
vnovotnyvnovotny
Gravatar Vladimír Suchan
vsuchanvsuchan
Gravatar Martin Malý
wraptorwraptor
Gravatar Rovira
yrqsayrqsa
Gravatar Zdeneks
zdenekszdeneks