powered by Altairis GeekCore - kalendář akcí pro vývojáře a IT profesionály

Od System.Collections.Queue po Windows Azure Queue Storage

Datum a čas: přidat do kalendářepřidat do kalendáře středa 10. dubna 2013, 18:00 - 20:00
Místo: Praha - Microsoft
Organizátor: Michal Altair Valášek- Altairis/GeekCore
Použití frontových (queue) systémů má v programování dlouhou tradici a hluboký smysl. Umožňuje zachovat prostupnost systémů i v okamžicích vysoké zátěže, paralelní zpracování a volné propojení systémů na různých platformách.

S příchodem cloud computingu nabývají fronty na významu, protože umožňují snadno škálovat worker role dle pořeby.

V rámci tohoto semináře se podíváme na tři základní druhy front, dostupné pro .NETového programátora, a na jejich použití:
  • Třída System.Collections.Queue v .NET Frameworku samém
  • MSMQ - Microsoft Message Queuing
  • Windows Azure Queue Storage

Místo konání: Praha - Microsoft

Vyskočilova 1561/4a, 140 00 Praha 4

POZOR, Microsoft se od října 2015 přestěhoval!

Stále sídlí v BB Centru, ovšem nikoliv v budově Alpha, ale v budově Delta. Ta se nachází přibližně 200 m na východ od původního sídla.

Celkem je registrováno 46 účastníků.

Gravatar Kamil Chmelík
acceptusacceptus
Gravatar Miroslav Beránek
beranekmberanekm
Gravatar Berger
bergerberger
Gravatar BkW
bkwbkw
Gravatar Bruno Garcia
brunogarciabrunogarcia
Gravatar Ivan Pagáč
ipagacipagac
Gravatar Ipeople
ipeopleipeople
Gravatar Ivan Strup
is1is1
Gravatar Jakub Linhart
jakub.linhartjakub.linhart
Gravatar Jan Pospisil
janpospisiljanpospisil
Gravatar Jiří Semecký
jiri.semeckyjiri.semecky
Gravatar Jiří Beran
jiriberanjiriberan
Gravatar Jjarda
jjardajjarda
Gravatar Jakub Maršík
jmarsikjmarsik
Gravatar Jirka Novák
jnovakjnovak
Gravatar Leoš Dobiáš
leosleosleosleos
Gravatar Jiří Krákora
lokutuslokutus
Gravatar Nikola Malovic
malovicnmalovicn
Gravatar Schneider Martin
martin_schneidermartin_schneider
Gravatar Marty99
marty99marty99
Gravatar Miloslav Buštík
mbustikmbustik
Gravatar milan
milanzimolamilanzimola
Gravatar Ondra Burišin
mrandrewmrandrew
Gravatar Jan Muzik
muzikjmuzikj
Gravatar Petr Baroš
pbarospbaros
Gravatar Petr Bříza
pierrepierre
Gravatar Gabriel Roshko
robogobrobogob
Gravatar Rudolf Franek
rudolf_franekrudolf_franek
Gravatar Sajagi
sajagisajagi
Gravatar Sathiran
sathiransathiran
Gravatar Leoš Ševčík
sevciklsevcikl
Gravatar Štindl Jan
stindljanstindljan
Gravatar Stanislav Sucharda
suchstsuchst
Gravatar Hynek Svatoš
svatoshsvatosh
Gravatar Vladimír Šveřepa
sverepasverepa
Gravatar Svetlana Roslovets
svet00svet00
Gravatar t0mas
t0mast0mas
Gravatar Tomáš Čeleda
tomasceledatomasceleda
Gravatar Tomino
tominotomino
Gravatar Travnicek
travnicektravnicek
Gravatar Jan Pravda
truemantrueman
Gravatar Václav Dajbych
vasek7vasek7
Gravatar vita.simek
vita.simekvita.simek
Gravatar Jan Kratochvíl
w8er_czechw8er_czech
Gravatar Weczerek
weczerekweczerek
Gravatar Martin Malý
wraptorwraptor