powered by Altairis GeekCore - kalendář akcí pro vývojáře a IT profesionály

E-mail pro programátory webových aplikací

Datum a čas: přidat do kalendářepřidat do kalendáře pátek 1. února 2013, 18:00 - 20:00
Místo: Praha - Microsoft
Organizátor: Michal Altair Valášek- Altairis/GeekCore
Tato přednáška je logickým pokračováním akce Principy fungování elektronické pošty pro programátory. V ní jsme se zabývali obecnými principy doručování elektronické pošty, v této se zaměříme na konkrétní postupy, jako e-maily z aplikací správně odesílat a přijímat.
  • Prvním tématem správné odesílání e-mailů z webových aplikací. Téma je jednoduché, ale jenom na první pohled a je na něm co zkazit.
  • Rozesílání velkého množství zpráv, SMTP a Mail Pickup Service
  • Lokalizace a formátování zpráv
  • Jak zařídit, aby vaše zpráva neskončila ve spamu?
  • Vyhodnocování přijatých zpráv - má-li aplikace reagovat na příchozí zprávy, jak to zařídit (a proč se tomu vyhnout)

Místo konání: Praha - Microsoft

Vyskočilova 1561/4a, 140 00 Praha 4

POZOR, Microsoft se od října 2015 přestěhoval!

Stále sídlí v BB Centru, ovšem nikoliv v budově Alpha, ale v budově Delta. Ta se nachází přibližně 200 m na východ od původního sídla.

Celkem je registrováno 74 účastníků.

Gravatar Alesdlask
alesdlaskalesdlask
Gravatar Aneta Hniličková
anetak14anetak14
Gravatar Arci
arciarci
Gravatar Jan Baloun
balounbaloun
Gravatar Miroslav Beránek
beranekmberanekm
Gravatar BkW
bkwbkw
Gravatar Bubla
bublabubla
Gravatar Boris Lehečka
daliborisdaliboris
Gravatar Martin Darebný
darbisdarbis
Gravatar David Konvalina
davidkonvalinadavidkonvalina
Gravatar Jakub Dražan
drazajakdrazajak
Gravatar espial
espialespial
Gravatar Peter Hmira
hmirahmira
Gravatar Adam Hořčica
horcicaahorcicaa
Gravatar Jakub Linhart
jakub.linhartjakub.linhart
Gravatar Jan Pospisil
janpospisiljanpospisil
Gravatar Jan Holan
jholanjholan
Gravatar Jiří Semecký
jiri.semeckyjiri.semecky
Gravatar Jiri Mrkvicka
jirimjirim
Gravatar Jirka Novák
jnovakjnovak
Gravatar Jozef Smižanský
josmizanjosmizan
Gravatar Jvvj
jvvjjvvj
Gravatar JIří Kavka
kavkajkavkaj
Gravatar Petr Nejedly
kebakeba
Gravatar Pavel Růžička
kexik_whitekexik_white
Gravatar Knoppy
knoppyknoppy
Gravatar Petr Kohlíček
kohlkohl
Gravatar Ladislav Fischer
ladislavfischerladislavfischer
Gravatar Larry
larrylarry
Gravatar Jiří Krákora
lokutuslokutus
Gravatar Robert Husák
lordbobolordbobo
Gravatar lu2
lu2lu2
Gravatar maki
makimaki
Gravatar Tomáš Mareček
marecekmarecek
Gravatar Marek Eichler
marek.eichlermarek.eichler
Gravatar Schneider Martin
martin_schneidermartin_schneider
Gravatar Marty99
marty99marty99
Gravatar Martin Barhoň
mbarhonmbarhon
Gravatar Miloslav Buštík
mbustikmbustik
Gravatar Michal Penkala
mightymighty
Gravatar Michael Gračko
michaelgrackomichaelgracko
Gravatar Milan Vejmola
milanvejmolamilanvejmola
Gravatar Milan Záň
milanzanmilanzan
Gravatar milan
milanzimolamilanzimola
Gravatar Miroslav Matula
mirekmmirekm
Gravatar Marián Mistrík
mistrikmistrik
Gravatar Michal Sztefek
mrowkamrowka
Gravatar Václav Nádraský
nixnix
Gravatar Pavol Ňachaj
paliopalio
Gravatar Pirnik
pirnikpirnik
Gravatar PP
piskacpiskac
Gravatar Jitka Pizúrová
pizurovapizurova
Gravatar Gabriel Roshko
robogobrobogob
Gravatar Robert Vejvoda
rvejvodarvejvoda
Gravatar Jan Šalomoun
salomounsalomoun
Gravatar Leoš Ševčík
sevciklsevcikl
Gravatar Jan Sikorjak
sikisiki
Gravatar Štěpán Kočí
stepan.kocistepan.koci
Gravatar Štindl Jan
stindljanstindljan
Gravatar Vašek Nauš
suansuan
Gravatar Stanislav Sucharda
suchstsuchst
Gravatar Martin Svoboda
svobodmasvobodma
Gravatar TOmáš Havlíček
thavlicekthavlicek
Gravatar Tomáš Holan
tholantholan
Gravatar Tomáš Čeleda
tomasceledatomasceleda
Gravatar Tomáš Tintěra
tomastinteratomastintera
Gravatar Tomino
tominotomino
Gravatar Tomáš Podroužek
topotopo
Gravatar Travnicek
travnicektravnicek
Gravatar Vevac
vevacvevac
Gravatar vita.simek
vita.simekvita.simek
Gravatar David Rouca
xdejfxdejf
Gravatar Zdeněk Bulan
zdenekzdenek
Gravatar Zdeněk Strach
zdenek.strachzdenek.strach