powered by Altairis GeekCore - kalendář akcí pro vývojáře a IT profesionály

Visual Studio 2010 a C# 4.0

Datum a čas: přidat do kalendářepřidat do kalendáře úterý 25. května 2010, 18:00 - 20:00
Místo: Praha - Microsoft
Organizátor: Tomáš Herceg- Windows User Group
S příchodem .NET Framework 4 je společně k dispozici nové vývojové prostředí Visual Studio 2010. Petr Puš ze společnosti Unicorn Systems Vám v rámci této přednášky řadu z těchto novinek představí. Kromě vybraných novinek z nového .NET Frameworku a vývojového prostředí Visual Studio 2010 budou představeny také novinky v jazyku C# 4.0.

Tento text by automaticky zkonvertován z HTML a nemusí obsahovat správné formátování. V případě nejasností prosím kontaktujte organizátora akce.

Místo konání: Praha - Microsoft

Vyskočilova 1561/4a, 140 00 Praha 4

POZOR, Microsoft se od října 2015 přestěhoval!

Stále sídlí v BB Centru, ovšem nikoliv v budově Alpha, ale v budově Delta. Ta se nachází přibližně 200 m na východ od původního sídla.

Celkem je registrováno 114 účastníků.

Gravatar Adam Horzenberger
adamadam
Gravatar Aleš Hübl
alamasteralamaster
Gravatar Alex
alexalex
Gravatar Petr Lasak
almeralmer
Gravatar Milan Kotek
apsiapsi
Gravatar Arci
arciarci
Gravatar Tomáš Peterka
atheisteatheiste
Gravatar Miroslav Beránek
beranekmberanekm
Gravatar Berger
bergerberger
Gravatar David Kopelent
bikerbiker
Gravatar BkW
bkwbkw
Gravatar Bobo100
bobo100bobo100
Gravatar Brap242
brap242brap242
Gravatar Bubla
bublabubla
Gravatar Petr Bilek
bylexbylex
Gravatar Filip Číž
cizfilipcizfilip
Gravatar Jiří Cvrk
cvrkcvrk
Gravatar Boris Lehečka
daliborisdaliboris
Gravatar David Vilimek
davidvilimekdavidvilimek
Gravatar Vít Dajbych
dragonyasdragonyas
Gravatar dvmilan
dvmilandvmilan
Gravatar footbag
footbagfootbag
Gravatar Petr Carda
genesisgenesis
Gravatar Štefan Gorej
gorej_stefangorej_stefan
Gravatar Henrix
henrixhenrix
Gravatar Pavel Pech
igamenirigamenir
Gravatar ivanadurdilova
ivanadurdilovaivanadurdilova
Gravatar Ivan Menoušek
ivanmenousekivanmenousek
Gravatar Ivo Kondapaneni
ivokondapaneniivokondapaneni
Gravatar jakub kalus
jakubkalusjakubkalus
Gravatar Jan Jirovský
janjirovskyjanjirovsky
Gravatar Jan Bednář
jbednarjbednar
Gravatar Jan Machač
jendamachacjendamachac
Gravatar Jan Holan
jholanjholan
Gravatar Jiří Švácha
jirisvachajirisvacha
Gravatar Jjarda
jjardajjarda
Gravatar Jirka Novák
jnovakjnovak
Gravatar Jan Šeda
jsedajseda
Gravatar Jiri Strachota
jstrachotajstrachota
Gravatar Jan Vandrovec
jvandjvand
Gravatar Josef Horálek
kalkalkalkal
Gravatar Petr Nejedly
kebakeba
Gravatar Knoppy
knoppyknoppy
Gravatar Jakub Krynsky
krynskykrynsky
Gravatar Ladislav Fischer
ladislavfischerladislavfischer
Gravatar Lukáš Holota
lholota2lholota2
Gravatar Luboš Dlouhý
longlong
Gravatar Pavel Lstiburek
lstibureklstiburek
Gravatar Martin Haluska
marhalumarhalu
Gravatar Martin Doležal
martindolezalmartindolezal
Gravatar martinhanes
martinhanesmartinhanes
Gravatar Martin Skácel
martinskacelmartinskacel
Gravatar Martin Prchlík
martymarty
Gravatar Marty99
marty99marty99
Gravatar Michal Fortik
mfortikmfortik
Gravatar Michael Grafnetter
mgrafnettermgrafnetter
Gravatar Mgr. Bohuslav Med
mgrbmmgrbm
Gravatar Michal Penkala
mightymighty
Gravatar Milan Záň
milanzanmilanzan
Gravatar m_opletalova
milenaopletalovamilenaopletalova
Gravatar Lycantrophe
miroslavmajchermiroslavmajcher
Gravatar Miroslav Šiagi
mirsiagmirsiag
Gravatar Milan Zajic
mizajmizaj
Gravatar Jiří Šedivec
mocca007mocca007
Gravatar Marek Salaj
msalajmsalaj
Gravatar Michal Tecl
mteclmtecl
Gravatar Pavel Sem
mybravemybrave
Gravatar Neumann
neumannjneumannj
Gravatar Karel Křivánek
nitronitro
Gravatar Ondřej Hanousek
ondrejhanousekondrejhanousek
Gravatar Ondřej Väter
ovaterovater
Gravatar Pavel Blažek
pavelblazekpavelblazek
Gravatar Pavel Hejnyš
pavelhejnyspavelhejnys
Gravatar Pazu
pazupazu
Gravatar Petr_mlynarcik
petr_mlynarcikpetr_mlynarcik
Gravatar Petrmrzena
petrmrzenapetrmrzena
Gravatar Petr Vesely
petrveselypetrvesely
Gravatar Pavel Gulasi
pgulasipgulasi
Gravatar Marek Pitřinec
pitrinecpitrinec
Gravatar Petr Kotál
pkotalpkotal
Gravatar Martin Ploc
plutopluto
Gravatar Alois Mrázek
polluxpollux
Gravatar Jan Pospíšil
pospapospa
Gravatar Prášil Gustav
prasilprasil
Gravatar Petr Pražák
prazakpprazakp
Gravatar Petr Primus
primuspprimusp
Gravatar Jakub Lipský
qeuinqeuin
Gravatar Klobouk
redbullredbull
Gravatar Roman Fejfar
romfejromfej
Gravatar Rudolf Plíva
rudisrudis
Gravatar Leoš Ševčík
sevciklsevcikl
Gravatar František Šíma
sfrancansfrancan
Gravatar Jaroslav Síkora
sikorasikora
Gravatar zskrivanek
skrivanekzdenekskrivanekzdenek
Gravatar Petr Smítka
smitkapetrsmitkapetr
Gravatar Jan Solarek
solareksolarek
Gravatar Stepan Kutaj
stepankutajstepankutaj
Gravatar Štindl Jan
stindljanstindljan
Gravatar Vacek Jan
suwecosuweco
Gravatar Hynek Svatoš
svatoshsvatosh
Gravatar Svetlana Roslovets
svet00svet00
Gravatar Alexander Szabo
szaboszabo
Gravatar Tomáš Holan
tholantholan
Gravatar Miroslav Novotný
tirocztirocz
Gravatar Travnicek
travnicektravnicek
Gravatar Jan Pravda
truemantrueman
Gravatar Václav Dajbych
vasek7vasek7
Gravatar Vladimír Novotný
vnovotnyvnovotny
Gravatar Vlastimil Poděbradský
vpodebradskyvpodebradsky
Gravatar Vladimír Suchan
vsuchanvsuchan
Gravatar Tomáš Khűr
woodariuswoodarius
Gravatar Martin Malý
wraptorwraptor
Gravatar Zdeneks
zdenekszdeneks
Gravatar Zdeněk Šerý
zdseryzdsery