powered by Altairis GeekCore - kalendář akcí pro vývojáře a IT profesionály

Představení .NET RIA Services

Datum a čas: přidat do kalendářepřidat do kalendáře středa 22. dubna 2009, 18:00 - 20:00
Místo: Praha - Microsoft
Organizátor: Jarda Jirava- jirava.net
Přednáška věnovaná představení .NET RIA Services, které zjednodušují tradiční přístup k vývoji n-vrstvých aplikací založených na asp.net a Silverlight. 

Pokud bychom měli definovat, čemu se .NET RIA Services věnují, můžeme použít marketingového pojmenování:

RIA Services poskytují programový model, který umožňuje psát aplikační logiku ve střední vrstvě aplikace a kontrolovat přístup k dotazům do datového zdroje. Zároveň pak poskytují podporu pro validaci dat a autentizaci integrovanou se Silverlight na klientské straně, avšak implementovanou na střední vrstvě aplikace.

Došlo k rozšíření možného počtu účastníků.

Tento text by automaticky zkonvertován z HTML a nemusí obsahovat správné formátování. V případě nejasností prosím kontaktujte organizátora akce.

Místo konání: Praha - Microsoft

Vyskočilova 1561/4a, 140 00 Praha 4

POZOR, Microsoft se od října 2015 přestěhoval!

Stále sídlí v BB Centru, ovšem nikoliv v budově Alpha, ale v budově Delta. Ta se nachází přibližně 200 m na východ od původního sídla.

Celkem je registrováno 89 účastníků.

Gravatar Adam Horzenberger
adamadam
Gravatar aku
akukanakukan
Gravatar alpe
alpealpe
Gravatar František Anderle
anderlefanderlef
Gravatar Jiri Zahradka
angelinaangelina
Gravatar Tomáš Šmíd
atomtsatomts
Gravatar Michal Augustýn
augiaugi
Gravatar Miroslav Beránek
beranekmberanekm
Gravatar Berger
bergerberger
Gravatar Martin Bíkl
bikbik
Gravatar BkW
bkwbkw
Gravatar eruveo
eruveoeruveo
Gravatar Filip Hurta
fhurtafhurta
Gravatar Filip Mateásko
fmateaskofmateasko
Gravatar Piotr Grodzicki
grodzickigrodzicki
Gravatar Tomas Houska
houskathouskat
Gravatar Hrba4254
hrba4254hrba4254
Gravatar vmachacek
igraczekigraczek
Gravatar Jan Kukan
jankukanjankukan
Gravatar Jaroslav Koblizek
jaroslavkoblizekjaroslavkoblizek
Gravatar Jan Bednář
jbednarjbednar
Gravatar Jan Holan
jholanjholan
Gravatar Jakub Maršík
jmarsikjmarsik
Gravatar Jitka Maudrová
jmaudrovjmaudrov
Gravatar Jakub Rosa
jrosajrosa
Gravatar Jiri Strachota
jstrachotajstrachota
Gravatar Jan Votoček
jvotocekjvotocek
Gravatar Petr Nejedly
kebakeba
Gravatar Jan Kelnar
kelnykelny
Gravatar Pavel Růžička
kexik_whitekexik_white
Gravatar Radek Kolář
kolarrkolarr
Gravatar Jan Kořínek
korinj1korinj1
Gravatar Jan Kovařík
kovarikjankovarikjan
Gravatar Karel Svoboda
ksvobodaksvoboda
Gravatar Pavel Soukup
lemrouchlemrouch
Gravatar Ladislav Lisý
lisylisy
Gravatar Pavel Lstiburek
lstibureklstiburek
Gravatar Luděk Novák
ludeknovakludeknovak
Gravatar Lukáš Vacek
lukasvaceklukasvacek
Gravatar Margaréta Hiekeová
maiamaia
Gravatar Nikola Malovic
malovicnmalovicn
Gravatar Marek Fexa
marcmarc
Gravatar Marty99
marty99marty99
Gravatar Matej Hron
matejhronmatejhron
Gravatar Milan Bastl
mbastlmbastl
Gravatar Michal Pavelka
mikevmmikevm
Gravatar Miroslav Matula
mirekmmirekm
Gravatar mki
mkimki
Gravatar Martin Koptík
mkoptikmkoptik
Gravatar Matej Kováč
mkovacmkovac
Gravatar Ondřej Mrákota
mrakotaondrejmrakotaondrej
Gravatar Karel Nemecek
nemeceknemecek
Gravatar Marek Rosa
nox2nox2
Gravatar Ondřej Hanuš
ohanusohanus
Gravatar Oldřich Zátopek
oldrichzoldrichz
Gravatar Ondřej Väter
ovaterovater
Gravatar Petrmarsik
petrmarsikpetrmarsik
Gravatar Michal Pavelčík
posilaposila
Gravatar Jan Pospíšil
pospapospa
Gravatar Martin Pospíšil
pospisil1pospisil1
Gravatar Pospíšil
ppospisilppospisil
Gravatar Petr Pšeničný
psenicnypsenicny
Gravatar Pavel Werzon
pwerzonpwerzon
Gravatar Martin Král
pyxispyxis
Gravatar Klobouk
redbullredbull
Gravatar Radek Nový
rnovyrnovy
Gravatar Robet Básti
robertbastirobertbasti
Gravatar Roman Provazník
roman_provaznikroman_provaznik
Gravatar Roman Krása
romankrasaromankrasa
Gravatar Rudolf Plíva
rudisrudis
Gravatar Rudolf Rentka
rurrur
Gravatar Robert Vejvoda
rvejvodarvejvoda
Gravatar Stengl
stenglp1stenglp1
Gravatar Hynek Svatoš
svatoshsvatosh
Gravatar Tomáš Hanke
thankethanke
Gravatar Tomáš Holan
tholantholan
Gravatar Karol Syta
thor82thor82
Gravatar Tomáš Janovský
tjanovskytjanovsky
Gravatar Tomáš Berný
tomasbernytomasberny
Gravatar Travnicek
travnicektravnicek
Gravatar Jan Pravda
truemantrueman
Gravatar Martin Veselý
veselkamartinveselkamartin
Gravatar vrata
vratavrata
Gravatar Vojtěch Vít
vvitvvit
Gravatar Vladimír Drlík
xdrlikxdrlik
Gravatar Frantisek Felt
xfeltfxfeltf
Gravatar Nikola Tepper
xtepn01xtepn01
Gravatar Zdeneks
zdenekszdeneks
Gravatar Kamil Zmeškal
zmeskalkzmeskalk