powered by Altairis GeekCore - kalendář akcí pro vývojáře a IT profesionály

Konfigurace ASP.NET: Využití a rozšíření

Datum a čas: přidat do kalendářepřidat do kalendáře čtvrtek 30. srpna 2007, 18:00 - 20:00
Místo: Praha - Microsoft
Organizátor: Michal Altair Valášek- Altairis
ASP.NET aplikace jsou ve své podstatě volná konfederace nezávislých tříd a je to právě konfigurační systém, který říká, kdy a k čemu se která třída má použít.

V tomto semináři se podíváme na to, jak obecně .NET konfigurační model funguje (soubory machine.config, web.config, konfigurační sekce...) a také jak ho můžeme rozšiřovat snadným vytvářením vlastních konfiguračních sekcí.

Podíváme se také na provider object model v ASP.NET a možnost vytvářet vlastní providery, což je téma, které s konfigurací těsně souvisí.

Podrobnosti použití standardního .NET konfiguračního modelu jsou o to aktuálnější, že tento model je použit i pro konfiguraci nové verze Internet Information Services - IIS 7.0.

Vstup na akci je zdarma, ale je podmíněn předchozí registrací a předložením vytištěné pozvánky.

Tento text by automaticky zkonvertován z HTML a nemusí obsahovat správné formátování. V případě nejasností prosím kontaktujte organizátora akce.

Místo konání: Praha - Microsoft

Vyskočilova 1561/4a, 140 00 Praha 4

POZOR, Microsoft se od října 2015 přestěhoval!

Stále sídlí v BB Centru, ovšem nikoliv v budově Alpha, ale v budově Delta. Ta se nachází přibližně 200 m na východ od původního sídla.

Celkem je registrováno 70 účastníků.

Gravatar Adam Horzenberger
adamadam
Gravatar Alesdlask
alesdlaskalesdlask
Gravatar Peter Kačina
alonealone
Gravatar Tomáš Šmíd
atomtsatomts
Gravatar Petr Beneš
benabena
Gravatar Miroslav Beránek
beranekmberanekm
Gravatar Berger
bergerberger
Gravatar BkW
bkwbkw
Gravatar Bubla
bublabubla
Gravatar Jaroslav Blazek
cipisekcipisek
Gravatar Boris Lehečka
daliborisdaliboris
Gravatar David Nohejl
davidnohejldavidnohejl
Gravatar Faltyn
faltynfaltyn
Gravatar Pavel Vasek
frahfrah
Gravatar Petr Carda
genesisgenesis
Gravatar Jirka
georgedoublegeorgedouble
Gravatar Piotr Grodzicki
grodzickigrodzicki
Gravatar M. Hakl
haklhakl
Gravatar František Horký
horkyhorky
Gravatar hubacek
hubacekhubacek
Gravatar Jan Kukan
jankukanjankukan
Gravatar Jan Meissner
janmeisjanmeis
Gravatar Jenda
jansevcjansevc
Gravatar Jaromír Šeps
jardasjardas
Gravatar Jaroslav Mašek
jaroslavmasekjaroslavmasek
Gravatar Jan Bednář
jbednarjbednar
Gravatar Jirka
jbubnikjbubnik
Gravatar Tomáš Jecha
jechtomjechtom
Gravatar Jirkamachy
jirkamachyjirkamachy
Gravatar Jiří Košťák
jkostakjkostak
Gravatar Jirka Novák
jnovakjnovak
Gravatar Radovan Jupa
jupinjupin
Gravatar Jan Vandrovec
jvandjvand
Gravatar Josef Horálek
kalkalkalkal
Gravatar Pavel Růžička
kexik_whitekexik_white
Gravatar Zbyněk Kojecký
kojeckykojecky
Gravatar Ladislav Stárek
ladastladast
Gravatar Pavel Soukup
lemrouchlemrouch
Gravatar Lukáš Holota
lholota2lholota2
Gravatar Jan Mach
machjmachj
Gravatar Schneider Martin
martin_schneidermartin_schneider
Gravatar Martin Zumr
martinzumrmartinzumr
Gravatar Milan Záň
milanzanmilanzan
Gravatar Matej Kováč
mkovacmkovac
Gravatar Petr Novek
mrpetanmrpetan
Gravatar Miroslav Zahradka
mzahradkamzahradka
Gravatar Pavel John
pavelpavel
Gravatar Pavel Hejnyš
pavelhejnyspavelhejnys
Gravatar pavel tomes
paveltomespaveltomes
Gravatar Petr_mlynarcik
petr_mlynarcikpetr_mlynarcik
Gravatar Petrmarsik
petrmarsikpetrmarsik
Gravatar Marek Pitřinec
pitrinecpitrinec
Gravatar Petr Podbraný
pobipobi
Gravatar Alois Mrázek
polluxpollux
Gravatar Prášil Gustav
prasilprasil
Gravatar Petr Pšeničný
psenicnypsenicny
Gravatar Rudolf Plíva
rudisrudis
Gravatar František Šíma
sfrancansfrancan
Gravatar Pavel Pěknica
steigersteiger
Gravatar Vacek Jan
suwecosuweco
Gravatar Vladimír Svoboda
svobodasvoboda
Gravatar Teplicky
teplickyteplicky
Gravatar Miroslav Novotný
tirocztirocz
Gravatar vstindl
vstindlvstindl
Gravatar Vladimír Suchan
vsuchanvsuchan
Gravatar Vojtěch Vít
vvitvvit
Gravatar David Rouca
xdejfxdejf
Gravatar Zdeneks
zdenekszdeneks
Gravatar Miroslav Žilka
zilkamirozilkamiro
Gravatar Milos Sontak
zommzomm